Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chỉ đạo, điều hành quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2008

Lượt xem: 2051

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH
1. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2008 UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện
UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát các nhiệm vụ, đánh giá sát đúng tình hình quý I/2008 để có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, góp phần phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2008.
UBND tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các biện pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững phù hợp với tình hình địa phương theo Nghi định số 10/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ; Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch (số 1361/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008) với 7 nhóm giải pháp cụ thể; các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động du lịch-dịch vụ và xuất khẩu, thực hiện tốt các biện pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Rà soát các dự án đầu tư, xác định danh mục đầu tư năm 2008 phù hợp với tình hình mới, đình hoãn các dự án nợ đọng vốn quá lâu, đầu tư kém hiệu quả, điều chỉnh nguồn vốn cho các công trình có khả năng hoàn thành cao; tăng cường chỉ đạo, kiểm soát thị trường trên địa bàn quản lý. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về thực hành tiết kiệm, thắt chặt trong chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo tiết kiệm 10% chi thường xuyên ở từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng. Tích cực huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đồng thời thực hiện giải ngân kịp thời các nguồn vốn đã đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, các nông, lâm trường quốc doanh theo phương án, kế hoạch được duyệt. Chỉ đạo các ngành tiếp tục phối hợp, làm việc với các ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng để xúc tiến, thực hiện những nội dung phối hợp giữa Tỉnh uỷ Quảng Nam và Thành uỷ Đà Nẵng tại Kết luận số 08-KL/TUQN-TUĐN ngày 01/11/2007.
Chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2008 đạt kết quả; phòng, chống, dịch bệnh. Đẩy mạnh các chương trình nuôi cá nước ngọt, trồng cỏ nuôi bò, khai thác thuỷ hải sản. Triển khai công tác phòng chống hạn, nhiễm mặn. Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức các đọi kiểm tra, kiểm soát liên ngành truy quét, xử lý nghiêm minh các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn đạt nhiệu kết quả.
Chỉ đạo, củng cố bộ máy Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đi vào hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực về cải cách thủ tục hành chính, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, thu hút đầu tư…xử lý từng bước những tồn đọng về đầu tư, xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn đầu tư; công tác phối hợp giữa Ban quản lý với doanh nghiệp, các ngành, địa phương liên quan ngày càng chặt chẽ, đạt kết quả.
 
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tổ chức thực hiện việc củng cố, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huỵen, thành phố theo đúng tinh thần Nghị định 13/2008/NĐ-CP và Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, trụ sở làm việc để đi vào hoạt động bình thường, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện Quế Sơn, Phước Sơn triển khai thực hiện Nghị định 42/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2008 về điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Nông Sơn và đơn vị hành chính cấp xã của huyện Quế Sơn, Phước Sơn sớm ổn định nơi làm việc, bộ máy tổ chức tại các đơn vị hành chính mới.
Chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành đến 2015 và định hướng đến 2020. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, triển khai các dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu, cụm công nghiệp, vùng đông, đường ven biển Điện Bàn -Hội An, các dự án thủy điện; chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các thủ tục tục đầu tư để khởi công và đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trong mùa khô; tiếp tục đàm phán, xúc tiến đầu tư một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát, quyết định thu hồi một số dự án du lịch ven biển, dự án trong Khu KTM Chu Lai… đã quá thời hạn cam kết nhưng không triển khai thực hiện.
Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2008 và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, củng cố nâng cao hoạt động các nơi tiếp nhận và giao trả hồ sơ, xây dựng và triển khai “cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg, Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương, đơn vị, ngày càng tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi; rà soát, đánh giá việc thực hiện các chương trình 134, 135 (giai đoạn 2), tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện đạt hiệu quả; làm việc với các huyện miền núi về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra cho năm 2008.
Chỉ đạo, các ngành và địa phương giải quyết tốt hơn những vấn đề trên lĩnh vực văn hoá-xã hội. Chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập, thi tốt nghiệp THPT, quan tâm đến chất lượng, điều kiện học tập, sinh hoạt đối với học sinh miền núi, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2007-2008, triển khai có hiệu quả Chương trình kiên cố hóa trường lớp học. Chú trọng chất lượng và ngành nghề đào tạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975-30/4/2008), kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2008), kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và các ngày kỷ niệm khác trong Quý II. Chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Mở rộng và nâng cao các loại hình văn hoá và du lịch, chất lượng sản phẩm, thương hiệu, thu hút khách du lịch trong Chương trình Du lịch hè 2008. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2008.
Chỉ đạo ngành Y tế đẩy mạnh các chương trình y tế quốc gia; tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh mùa Hè; triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008”; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác vệ sinh môi trường. Củng cố bộ máy hoạt động dân số và kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở. 
UBND tỉnh chỉ đạo ngành Lao động Thương Binh và Xã hội, các ngành và địa phương liên quan giải quyết tốt các chính sách đối với người có công, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng xã hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình đời sống nhân dân, không để nhân dân thiếu đói. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, xóa nhà tạm cho đối tượng chính sách, nhất là thực hiện kịp thời Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng xã hội.
Chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị tốt nội dung báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Quảng Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng nửa đầu nhiệm kỳ, những giải pháp đến 2010; các nội dung trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá VII vào trung tuần tháng 7/2008. Tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật và các Chương trình hành động của UBND tỉnh đã ban hành, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh và thành lập 5 chi nhánh Trợ giúp pháp lý tại các huyện Điện Bàn, Đông Giang, Thăng Bình, Núi Thành và Bắc Trà My.
Chỉ đạo Công an tỉnh, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nâng cao cảnh giác, trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, nhất là các tuyến biên giới, hải đảo. Các cấp, các ngành triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị “về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian đến”, tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình cơ sở, duy trì công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết, xử lý dứt điểm những đơn thư tồn đọng theo đúng những quy định của pháp luật, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, xảy ra điểm nóng.
Chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm.
2. Về tổ chức họp, hội nghị
Trong quý II, đã tổ chức 5 phiên họp UBND tỉnh, trong đó có 3 phiên họp định kỳ đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế xã hội hằng tháng, 2 phiên họp bất thường thông qua các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nửa đầu nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các nội dung trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VII.
Ngoài ra, UBND tỉnh đã chủ trì làm việc với Huyện ủy, UBND các huyện miền núi về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2008. Làm việc với UBND thành phố Hội An để giải quyết một số kiến nghị của địa phương nhằm phát triển thành phố Hội An thành đô thị Văn hóa, sinh thái và du lịch. Làm việc với một số địa phương khác, một số ngành, tổ chức hội, đoàn thể để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội. Làm việc với các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng, môi trường các vấn đề có liên quan trong phát triển sản xuất, kinh doanh và đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh.
Trong quý II/2008, UBND tỉnh đã tổ chức lễ và phát động phong trào thi đua yêu nước, “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CBCC, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008). Chủ trì một số hội nghị quan trọng về tình hình thực hiện Chương trình 134, 135; hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh lớp 10; hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; hội nghị đánh giá công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; hội nghị về công tác khuyến công; hội nghị sơ kết Chỉ thị 20 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cuộc vận động ngày “Vì người nghèo”; hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện khám chữa bệnh cho nguời nghèo theo Quyết định 139 của Thủ tướng Chính phủ; hội nghị về công tác đồn điền đổi thửa; hội nghị triển khai Nghị định 154 về miễn giảm thủy lợi phí…Qua hội nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực nhất để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian đến, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh và quốc phòng năm 2008.
 
3. Về thực hiện xây dựng các đề án và ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quý II-2008.
Trong quý II, UBND tỉnh đã giao cho các ngành trình 7 đề án, 17 văn bản Quy phạm pháp luật. Đến cuối tháng 6/2008 đã thông qua 2 đề án, 5 đề án đang chuẩn bị và chờ ý kiến các Bộ, ngành liên quan; thông qua 8 văn bản QPPL, đã ban hành 10 văn bản (kể cả các văn bản thông qua trong quý I).
 
Đánh giá chung:Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2008, UBND tỉnh thực hiện đảm bảo các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; trong chỉ đạo luôn bám sát các Chương trình công tác đã đề ra, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hiệu lực và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày càng được nâng cao. Tập trung chỉ đạo kịp thời, xử lý, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, đột xuất trên các lĩnh vực phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Tuy gặp khó khăn, bất lợi nhiều mặt về thời tiết, dịch bệnh, giá cả thị trường không ổn định, lạm phát tăng cao ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đầu tư xây dựng cơ bản và đời sống nhân dân…nhưng 6 tháng đầu năm mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh giữ được sự ổn định, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng và an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng.
 
Tuy nhiên trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần phải sớm khắc phục, đó là:
- Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính ở một số Sở, ngành và địa phương tuy có chuyển biến nhưng còn nhiều bất cập, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu với tình hình mới. Về thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết và giao trả hồ sơ một số đơn vị chưa được công khai, minh bạch.
- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo các ngành và địa phương được duy trì, thời gian qua đạt một số kết quả nhất định, nhưng việc phát hiện những bức xúc của nhân dân còn chậm nên không giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở để dẫn đến tình trạng khiếu kiện.
- Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản còn nhiều bất cập. Tình trạng khai thác trái phép gỗ, ti-tan, vàng, các loại khoáng sản khác xảy ra ở một số địa phương nhưng việc xử lý thiếu đồng bộ, thường xuyên và kiên quyết.
- Công tác phối hợp giữa các ngành ở tỉnh và địa phương vẫn chưa được chặt chẽ, đồng bộ; một số chủ trương của UBND tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (tại Thông báo kết luận) triển khai chậm, kết quả thấp như công tác di dời dân vùng sạt lở, vùng nguy cơ ngập lụt; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư; chương trình xóa nhà tạm; giải ngân nguồn xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu còn thấp; triển khai các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp chưa kịp thời…
- Việc chuẩn bị nội dung các đề án, văn bản QPPL có tiến bộ. Tuy nhiên một số đơn vị chưa thật sự đầu tư, tiến độ xây dựng đề án, văn bản QPPL còn chậm, chất lượng chưa cao, không đáp ứng với tình hình mới; việc phối hợp góp ý, thẩm định của các đơn vị liên quan còn kéo dài thời gian nên tỷ lệ đề án trình theo kế hoạch chưa đạt.
- Việc chuẩn bị nội dung các phiên họp UBND tỉnh, hội nghị, các buổi làm việc với các ngành, địa phương có tiến bộ, tài liệu được gửi trước cho đại biểu dự họp theo quy định. Tuy nhiên, chất lượng một số cuộc họp chưa cao, thực hiện quy chế hội họp chưa nghiêm, không đúng thành phần mời, việc cử họp thay chưa được khắc phục (trừ trường hợp đi công tác hoặc có việc đột xuất…có xin phép người chủ trì).
 
II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ III NĂM 2008
 
Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại trong 6 tháng đầu năm là sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự đóng góp tích cực của nhân dân và các thành phần kinh tế, là điều kiện tốt nhất để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2008. Tuy nhiên, 6 tháng còn lại của năm 2008 còn nhiều khó khăn và thách thức mới, yếu tố khó lường về thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường, tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu đạt thấp…sẽ tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, các cấp, các ngành cần chủ động có phương án để đối phó với những khó khăn, thách thức. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp lớn trong quý III /2008, như sau:
 
          1. Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, tiếp tục triển khai các giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh; thực hiện tốt các Chương trình công tác của UBND tỉnh; triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
          Các ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2008. Phân tích, đánh giá sát đúng với tình hình của ngành, địa phương mình, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, rút ra những nguyên nhân tồn tại, kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác triển khai, tổ chức thực hiện, qua đó đề ra những giải pháp tích cực, phù hợp để tiếp tục chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm, phấn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh cả năm 2008.
 
Tiếp tục triển khai kế hoạch 1361/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt Nghị định 10/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát; các cấp, các ngành triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo cung cầu không để tình trạng đột biến tăng giá các mặt hàng thiết yếu; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước với nhân dân nhằm đảm bảo an sinh xã hội.
 
Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh; trong đó chú trọng việc điều hành nước tưới, phòng trừ các loại sâu bệnh, chuột gây hại để đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu 2008 thắng lợi, bù lại sản lượng mất mùa vụ Đông Xuân vừa qua. Khôi phục nhanh đàn gia súc, gia cầm, đề cao công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh khai thác thủy hải sản bảo đảm sản lượng đề ra. Các ngành cần nghiên cứu các giải pháp tốt nhất để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động du lịch-dịch vụ và xuất khẩu đạt kết quả. Tổ chức gặp mặt, đối thoại với các nhà đầu tư trên địa bàn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư để sớm triển khai các dự án.
 
Tăng cường các biện pháp tăng nguồn thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, thực hiện tốt giám sát cộng đồng, đảm bảo chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát lãng phí. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các thủ tục quy định trong xây dựng để sớm giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu.
 
- Tiếp tục hoàn thành các đề án, văn bản quy phạm pháp luật tồn đọng ở 6 tháng đầu năm, đầu tư xây dựng các Đề án, các văn bản quy phạm pháp luật đã đăng ký trình UBND tỉnh trong 6 tháng cuối năm, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
 
- Các cấp, các ngành triển khai thực hiện Công văn số 2064/UBND-TH ngày 13 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2009 phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị, đảm bảo các nội dung và thời gian quy định. Đồng thời triển khai chuẩn bị tốt điều kiện cho công tác điều tra dân số năm 2009.
 
2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo môi trường đầu tư thông thoáng.
 
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2008 của UBND tỉnh; thực hiện tốt Quyết định 93/2007/QĐ-TTgCP ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện “cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông”. Xây dựng danh mục công việc và nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm giao nhận hồ sơ theo “cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” ở các đơn vị và địa phương, nhất là cải cách mạnh mẽ thủ tục đầu tư, thu hút các dự án quan trọng đầu tư vào địa bàn. Rà soát, bố trí đội ngũ thực hiện nhiệm vụ nầy đảm bảo năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc tận tụy với nhân dân để ngày càng phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các nhà doanh nghiệp và nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo niềm tin trong nhân dân và doanh nghiệp.
Tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào đầu tư tại các Khu KTM Chu Lai các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
          3. Rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quản lý tốt quy hoạch. Tập trung làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, triển khai các dự án đầu tư đảm bảo kế hoạch;
 
          Khẩn trương thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch ngành, lập quy hoạch phát triển vùng Đông của tỉnh phù hợp với tình hình mới, ổn định lâu dài và bền vững theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam và Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Dải ven biển miền Trung và phù hợp với tình hình địa phương. Thực hiện tốt việc công bố quy hoạch, công khai quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy hoạch.
 
          Rà soát, đánh giá đúng thực trạng ở từng dự án đã và đang triển khai để có giải pháp tích cực nhất trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng và công tác tái định cư. Kịp thời điều chỉnh mức đền bù và có cơ chế hỗ trợ phù hợp với tình hình mới, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm về công tác nầy, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định của pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.
         
4. Tập trung phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi
Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình 135, Quyết định 134 và một số chương trình, chính sách khác đầu tư hỗ trợ đồng vùng đồng bào miền núi. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu, dự án đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội miền núi. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, công trình giao thông đến trung tâm các xã miền núi trước mùa mưa, phấn đấu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm năm 2008 cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số.
 
Tiếp tục triển khai thực hiệ

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI