Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình KTXH tháng 5, 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2008

Lượt xem: 2016

I- HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH.
 
1. Về thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm đã chỉ đạo tại phiên họp UBND tỉnh, tháng 4 năm 2008.
 
Trong tháng 5 năm 2008, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, việc triển khai thực hiện các nội dung này như sau:
Để thực hiện nghiêm Nghị định số 10/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát. UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành là tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch 1361/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh với 7 nhóm giải pháp cụ thể, góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008. UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quảng Nam và các ngành liên quan báo cáo các giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát các dự án đầu tư từ các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư các nguồn vốn năm 2008 phù hợp với tình hình hiện nay;
 
Thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, phấn đấu tăng thu, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao năm 2008; rà soát, bãi bỏ và cắt giảm các khoản phí thu trái với quy định; thực hiện chính sách tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tiết kiệm chi những khoản chưa thật sự cần thiết; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ buôn lậu và gian lận thương mại; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Quyết định các vấn đề nêu trên để các ngành, địa phương triển khai thực hiện.
 
Cùng với nhiệm vụ triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương tập trung chỉ đạo tốt sản xuất vụ Hè thu 2008 nhằm bù lại sản lượng lương thực đã mất trong vụ Đông Xuân vừa qua; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, các hoạt động du lịch- dịch vụ, xuất khẩu, khai thác thủy, hải sản…Tăng cường công tác quảng bá, thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương nhằm giữ vững mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương, các chủ đầu tư tiếp tục triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân và sớm triển khai dự án tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, các Khu-cụm công nghiệp, vùng ven biển, dự án tái định cư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, địa phương triển khai nhanh các dự án di dời dân năm 2008, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân tại nơi ở mới tốt hơn, trước mùa mưa bão đến. Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm kê đất đai, từ nay không quy hoạch và phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị chiếm đất sản xuất nông nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;
 
UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời, với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm;
 
 Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh mới sáp nhập theo Nghị định 13 của Chính phủ sớm ổn định bộ máy làm việc; sắp xếp, bố trí lại các trụ sở làm việc cho các đơn vị mới sáp nhập cho phù hợp đảm bảo công tác quản lý, điều hành tốt hơn. Hướng dẫn các địa phương xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, ban chuyên môn ở huyện, thành phố theo Nghị định 14 của Chính phủ. Công bố UBND lâm thời huyện Nông Sơn theo Nghị định 42/2008/NĐ-CP ngày 08/4/2008 của Chính phủ, hướng dẫn việc xây dựng bộ máy chính quyền tại các xã mới thành lập của huyện Quế Sơn, Phước Sơn đảm bảo đúng quy định của Pháp luật để sớm đi vào hoạt động.
 
Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngành Giáo dục-Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm 2008, chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy chế, an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Chỉ đạo ngành Y tế củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2008 và Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh mùa hè; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra các điều kiện để triển khai dự án xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; ngành Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương để kiểm tra tình hình hình đời sống nhân dân, thực hiện việc hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
 
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị. Duy trì tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.
 
Trong tháng 5, UBND tỉnh đã tổ chức một số hội nghị quan trọng, đó là: Hội nghị cấp cao thường niên giữa tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (Lào); hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nhà ở cho người có công với cách mạng; hội nghị triển khai Nghị định 154 của Chính phủ về miễn, giảm thủy lợi phí; hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh; hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người nghèo theo QĐ 139...
 
          2. Về thực hiện các đề án trong chương trình công tác
 
Tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2008, UBND tỉnh đã thông qua 6/7 nội dung đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình công tác, chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, trong đó Đề án phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở các huyện miền núi do Sở GD&ĐT chủ trì không thông qua được do chưa đảm bảo yêu cầu. UBND tỉnh đã giao cho các đơn vị chủ trì đề án tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp và ý kiến của các thành viên UBND tỉnh để tiếp tục hoàn chỉnh, lập thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành. Nhìn chung, các đơn vị đã tích cực xây dựng đề án đảm bảo thời gian quy định, tuy nhiên chất lượng chưa cao, nhiều đề án cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.
 
         
 
3. Về tiếp nhận và xử lý văn bản
          Trong tháng 5, UBND tỉnh đã tiếp nhận gần 1.600 văn bản các loại của Trung ương và của các ngành, địa phương, đã kịp thời xử lý và chỉ đạo triển khai thực hiện.
          Để chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh ban hành gần 950 văn bản các loại. Trong đó có 01 Quyết định Quy phạm pháp luật (Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 ban hành tạm thời về việc xử lý kỷ luật CB,CC xã, phường, thị trấn), 350 Quyết định cá biệt và các loại văn bản khác.
 
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ -XÃ HỘI THÁNG 5, 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2008
 
1. Về kinh tế.
1.1. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tháng 5/08 ước đạt 544 tỷ đồng (giá CĐ), tăng 5,6% so tháng trước và tăng 25,1% so cùng kỳ; tính chung, giá trị sản xuất công nghiệp 05 tháng ước đạt 2.482 tỷ đồng; trong đó khu vực kinh tế Nhà nước giảm 3,1% (khu vực địa phương quản lý tiếp tục có sự suy giảm khoảng 25,4% so với cùng kỳ); kinh tế ngoài Nhà nước tăng khoảng 21,6% cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng khá.
Dự kiến 6 tháng đầu năm 2008 giá trị sản xuất ước đạt 3.055 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch năm, tăng 27% so cùng kỳ năm 2007, trong đó khu vực kinh tế nhà nước giảm 1,46% so với cùng kỳ (khu vực địa phương quản lý giảm khoảng 22,7% so với cùng kỳ); khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm tỷ trọng (67%) giá trị sản xuất ước đạt 2.047 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự tính 6 tháng đạt 565,1 tỷ đồng, tăng gần 2,18 lần so cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung qua 05 tháng và dự kiến 06 tháng đầu năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp tuy vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng nhưng do ảnh hưởng của các điều kiện không thuận lợi (lạm phát gia tăng, giá cả nguyên vật liệu tăng cao) nên tốc độ tăng có mức suy giảm so với cùng kỳ và thấp hơn khoảng 1% so với kế hoạch đề ra .
1.2. Thương mại, du lịch, giá cả.
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên thị trường tháng 5 năm 2008 ước đạt 714 tỷ đồng, tăng 1,17 % so với tháng trước. Tính chung 5 tháng ước đạt 3.481 tỷ đồng tăng 42,3 % so với cùng kỳ, trong đó tăng mạnh nhất vẫn thuộc khu vực kinh tế tư nhân (tăng 60,3%), kinh tế cá thể (tăng 38,8%); phân theo ngành thì: kinh doanh thương nghiệp chiếm tỷ trọng lớn 74% và tăng 48%; dịch vụ tăng 31,3%, nhà hàng khách sạn tăng 22%. Dự kiến 6 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt khoảng 4.205 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.    
- Hoạt động du lịch: tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 05 năm 2008 là 192.296 lượt, khách lưu trú ước đạt 63.892 lượt khách. Tính chung, 05 tháng tổng lượt khách đến tham quan lưu và trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 880.554 ngàn lượt tăng 14,3% so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt 304.060 ngàn lượt tăng 19 % so với cùng kỳ; khách có mua vé tham quan đạt 452.045 lượt khách, tăng 44% so với cùng kỳ; doanh thu nhà hàng, khách sạn ước đạt 766 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ. Dự kiến ước 06 tháng tổng lượt khách tham quan lưu trú ước đạt 1.083.820 lượt khách, tăng 17,2% cùng kỳ; khách lưu trú đạt 368.087 lượt tăng 17,2 % so với cùng kỳ; doanh thu nhà hàng, khách sạn ước đạt 928 tỷ đồng tăng 37,5% so với cùng kỳ.
- Xuất khẩu: do ảnh hưởng của thị trường và nguồn nguyên liệu, một số sản phẩm xuất khẩu có tốc độ giảm mạnh như: hàng thủy sản (giảm 51%), hàng thủ công mỹ nghệ (giảm 39%), gỗ nguyên liệu giấy (giảm 31,4%)... Tuy nhiên giá trị xuất khẩu tháng trong tháng 5/2008 ước đạt 17 triệu USD, tăng 20,6% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương đạt 5,1 triệu USD chiếm 30,2% tổng kim ngạch và giảm 6,5 % so cùng kỳ. Dự kiến 06 tháng đầu năm giá trị xuất khẩu ước đạt: 97,4 triệu USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ và đạt 44,2% KH.
- Nhập khẩu: giá trị nhập khẩu tháng 5/2008 ước đạt 20,5 triệu USD, tăng 1,65% so cùng kỳ, trong đó nhập khẩu địa phương chiếm khoảng 86,5% kim ngạch. Tính chung 5 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu đạt 109 triệu USD gấp 1,9 lần so với cùng kỳ, đạt gần 36 % kế hoạch năm, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu phụ liệu may mặc, linh kiện ô tô, giấy in báo... Dự kiến 06 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 139 triệu USD, tăng 60,4% so với cùng kỳ, trong đó nhập khẩu địa phương ước đạt 117 triệu USD gấp 1,96 lần cùng kỳ.
Giá cả: các biện pháp kìm chế lạm phát của Chính phủ đã bước đầu phát huy tác dụng, tuy nhiên giá cả thị trường vẫn tiếp tục so với tháng trước chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 tăng 3,4% so tháng trước (cả nước 3,91%), tăng 20,5% so cùng kỳ (cả nước 25,2%) và tăng khoảng 13,7% so với tháng 12/2007 (cả nước 15,96%). Nhóm hàng lương thực tăng cao nhất 20,2%, thực phẩm tăng 0,98 % so tháng trước. Các nhóm hàng còn lại do bị ảnh hưởng giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất nên vẫn tiếp tục tăng giá so với tháng trước. Trong điều kiện giá cả thế giới diễn biến phức tạp, dự kiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 06 tiếp tục tăng cao nhất là các mặt hàng vật liệu xây dựng...
Chỉ số giá vàng tháng 5/2008 giảm 1,08 % so tháng trước, tăng 37,4 % so với cùng kỳ. Chỉ số giá đôla Mỹ đã tăng trở lại 1,1 % so tháng và tăng 0,3 % so tháng 12/2007.
        1.3 Sản xuất nông nghiệp.
        - Trồng trọt: Do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên năng suất vụ Đông xuân 2007-2008 đạt thấp nhất kể từ khi sản xuất 2 vụ lúa đến nay: Năng suất bình quân ước đạt 42 tạ/ha (giảm so với Đông Xuân trước là 8,2 tạ/ha); trong đó năng suất lúa có tưới đạt 47,45 tạ/ha (giảm so năm trước 7,35 tạ/ha); lúa nước trời đạt 8 tạ/ha (thấp hơn năm trước 14 tạ/ha); sản lượng đạt 170.709 tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân đạt 196.141 tấn và đạt 85,27% KH.
        - Chăn nuôi: Khi dịch xảy ra, đã tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát và bao vây khống chế dịch bệnh nên đã sớm khoanh vùng và dập tắt dịch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh và giá cả thị trường nên tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn có sự suy giảm so với năm trước, cụ thể: đàn heo giảm 5,8% (34.661 con); đàn bò giảm 4,6% (11.000 con); gia cầm giảm 4,9% (171.072 con).    
Về lâm nghiệp: đã hoàn thành cơ bản kế hoạch rà soát quy hoạch 3loại rừng đến khoảnh và bàn giao tài liệu cho các địa phương sử dụng; thực hiện công tác QLBVR và KNBVR đảm bảo theo kế hoạch giao (60.418 ha); tổ chức gieo ươm đạt trên 9 triệu cây con các loại. Qua 05 tháng đầu năm đã tổ chức trên 200 đợt tuần tra, kiểm soát, truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ và lâm sản trái phép, phát hiện và lập biên bản trên 800 vụ vi phạm thu giữ 280,7 m3 gỗ tròn, 795 m3 gỗ xẻ, 45 ô tô, 33 mô tô cùng nhiều tang vật khác. Điều tra, khởi tố 4 vụ án hình sự về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, đã chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT.
          Về thủy sản: sản lượng khai thác trong tháng đạt khá, ước đạt 7.700 tấn. Cộng dồn 5 tháng đầu năm sản lượng ước đạt 22.820 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2007. Diện tích tôm nuôi vụ I đến nay đã thả được 2.300 ha, trong đó nuôi tôm sú 2.000ha còn lại còn lại là nuôi tôm thả chân trắng, cua. Hiện nay trên địa bàn một số diện tích tôm thả nuôi bị chết (30 ha), tập trung chủ yếu tại Duy Xuyên, Thăng Bình.
          1.4. Vận tải, bưu chính viễn thông.
Vận tải: tổng doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách trong tháng 5/08 ước đạt 32,9 tỷ, tăng 19,4 % so cùng kỳ, trong đó doanh thu hàng hoá tăng 25,8%, doanh thu hành khách tăng gần 8%, doanh thu qua cảng tăng 38,7% so cùng kỳ.
Dự kiến 6 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 2,8 triệu tấn, tăng 24,5% và khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 146 triệu tấn/km, tăng gần 29,4% so cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 3,4 triệu lượt khách, tăng 17,4% và khối lượng hành khách luân chuyển ước đạt 334,2 triệu HK/km, tăng 7,4% so cùng kỳ năm trước. Tổng doanh vận tải 6 tháng đầu năm ước đạt 190 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ, trong đó doanh thu hàng hoá tăng gần 25,9%, doanh thu hành khách tăng 4,6%, doanh thu qua cảng tăng 15,6% so cùng kỳ năm trước.
Bưu chính viễn thông: Trong tháng 5/2008 ngành Bưu chính viễn thông đã thực hiện triển khai lắp đặt thử nghiệp dịch vụ hội nghị từ xa qua mạng tại Sở Thông tin và Truyền thông, VP. UBND tỉnh, VP. UBND thành phố Tam Kỳ, VP. UBND huyện Bắc Trà My và VP. UBND huyện Phước Sơn; Xây dựng kế hoạch thanh tra diện rộng dịch vụ chuyển phát và các đại lý Bưu điện trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức thanh kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn...
 2. Đầu tư xây dựng, đăng ký kinh doanh.
Về thực hiện vốn đầu tư: trong tháng 5/2008, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 177,2tỷ đồng, tăng 1,9% so tháng trước và giảm 17,3% so với cùng kỳ 2007. Trong đó vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước ước thực hiện 142,8 tỷ đồng, tăng 1,8 % so tháng trước và giảm 17,4% so với cùng kỳ. Nguồn vốn tín dụng thực hiện 27 tỷ đồng, tăng gần 1,9% so tháng trước và 11,2% so với cùng kỳ. Vốn tự có của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 4,2 tỷ đồng, tăng 6,06 % so tháng trước và giảm 32,8 % so với cùng kỳ.
Do điều kiện giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, các chính sách của Nhà nước trong XDCB có sự thay đối, việc điều chỉnh dự toán, điều chỉnh giá gói thầu của các chủ đầu tư chưa được kịp thời, các nhà thầu thi công xây dựng cầm chừng, nên khối lượng thực hiện XDCB trên địa bàn trong 05 tháng đầu năm 2008 trên địa bàn đạt thấp. Tính chung 5 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện đạt 671,6 tỷ đồng, đạt 42,1 % kế hoạch năm và tăng không đáng kể so cùng kỳ năm trước (0,02%). Trong đó vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 525,6 tỷ đồng, đạt 48,2 % kế hoạch năm và bằng 96,6 % so cùng kỳ.  
Về thu hút vốn đầu tư: tính từ đầu năm đến nay, đã cấp phép cho 07 dự án đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 39,7 triệu USD, nâng tổng số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn tỉnh đã thu hút được lên 71 với tổng vốn đăng ký khoảng 628,5 triệu USD; do một số dự án không thực hiện hoặc chậm tiến độ đầu tư, nên trong 05 tháng đầu năm 2008, qua rà soát, UBND tỉnh đã chỉ đạo thu hồi giấy phép đầu tư 06 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 26 triệu USD.
Đăng ký kinh doanh:thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 47 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 115tỷ đồng; đồng thời qua rà soát cũng thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh của 49 doanh nghiệp. Tính đến cuối tháng 5/2008 tổng số doanh nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh là khoảng 2.900 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 12.000tỷ đồng.
3. Thu chi ngân sách:
- Tính đến cuối tháng 5/2008, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 808,5 tỷ đồng, đạt 57,24% KH và gấp 1,71 lần so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa 554,3 tỷ đồng, đạt 58,35%, gấp 1,73 lần so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 211,9 tỷ đồng, đạt 64,21% KH và tăng 57% so với cùng kỳ; thu để lại quản lý qua ngân sách 42,3 tỷ đồng, đạt 32% KH. Thu ngân sách địa phương ước thực hiện là 1.953,3 tỷ đồng, đạt 62,8% KH và tăng 22,5% so với cùng kỳ.
          - Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện lũy kế đến cuối tháng 05/2008 là 1.439,2 tỷ đồng, đạt 46,3% KH. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 675,2 tỷ đồng, đạt 63,3% KH giảm 11,2% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 745,8 tỷ đồng, đạt 40,7% KH và tăng 14,4% so với cùng kỳ.
 
4. Văn hoá - xã hội.
 Giáo dục: Ngành Giáo dục đã phối hợp với các ngành, địa phương triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT năm học 2007-2008 đảm bảo an toàn, nghiêm túc; chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT công lập năm học 2008-2009.
 Về y tế: Ngành y tế tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng chống các dịch bệnh trong mùa hè. Củng cố bộ máy dân số và kế hoạch hóa gia đình từ huyện đến cơ sở theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.
Về môi trường tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực: triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày đa dạng sinh học và Ngày môi trường thế giới năm 2008; tổ chức triển khai dự án kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân cư nghèo; công bố công khai các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo Luật Bảo vệ môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh.
<

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI