Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình KTXH quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II, tháng 4 năm 2008

Lượt xem: 2149

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH
 1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Quý I/2008
 Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2008, UBND tỉnh đã kịp thời tổ chức hội nghị triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế -xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2008 cho các ngành và địa phương. UBND tỉnh đã họp kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của năm 2007; ban hành Chương trình công tác năm 2008, trong đó tập trung vào 9 nhóm công tác lớn và 24 đề án để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2008.
UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đón Tết Mậu Tý 2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm cho nhân dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương ra quân sản xuất ngay từ đầu năm, tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động du lịch, dịch vụ và xuất khẩu, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2007-2008, nuôi tôm vụ 1/2008. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm H5N1 trên đàn gia cầm; phát động tháng vệ sinh môi trường, tuần lễ ATVSLĐ-PCCN. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, thành lập các đội liên ngành ở huyện để ngăn chặn việc phá rừng, tổ chức các đợt truy quét đẩy đuổi các đối tượng tham gia khai thác lâm, khoáng sản, săn bắt động vật hoang dã quý hiếm trái phép trên địa bàn các huyện miền núi.
UBND tỉnh đã ban hành Chương trình cải cách hành chính năm 2008; Quyết định về việc trình trực tiếp các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân tại các Trung tâm giao dịch “một cửa”, triển khai cơ chế “một cửa liên thông”; cải thiện tốt môi trường đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách; tổ chức rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn nhất là các dự án du lịch ven biển để chấn chỉnh việc chậm triển khai thực hiện dự án; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản.
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền “Mừng Đảng, đón Xuân”, kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, 78 năm ngày thành lập Đảng, 33 năm ngày giải phóng Quảng Nam và các ngày kỷ niệm trong quý I/2008.
UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt việc sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định 13/2008/NĐ-CP, Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các biện pháp về công tác đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ nhằm lập lại trật tự an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2008 đạt chỉ tiêu và yêu cầu đề ra.
 
Quý I/2008, lãnh đạo UBND tỉnh đã tăng cường kiểm tra cơ sở, làm việc trực tiếp với các ngành, địa phương, các tổ chức Hội, đoàn thể và doanh nghiệp trong tỉnh để chỉ đạo xử lý, giải quyết những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch; duy trì tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
2. Về thực hiện xây dựng các đề án và ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quý I-2008.
 
Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm hằng tháng và những vấn đề có tính thường xuyên hoặc đột xuất, UBND tỉnh đã kịp thời có văn bản chỉ đạo cụ thể, giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành và địa phương xây dựng tốt các nội dung báo cáo, đề án trong chương trình công tác và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 để thông qua UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng.
 
Trongquý I/2008, UBND tỉnh đã tổ chức 3 phiên họp thường kỳ và 2 phiên họp bất thường để nghe và cho ý kiến các nội dung Báo cáo về tình hình đón Tết Mậu Tý-2008, các báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế xã hội các tháng 1,2,3 năm 2008; 6 nội dung báo cáo, đề án UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VII. Như vậy, trong Quý I/2008, UBND tỉnh đã họp thông qua 7/24 đề án đăng ký trong chương trình công tác và 11/68 văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2008. Đến cuối tháng 3/2008, UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành 1 đề án là Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam và các Quyết định Quy phạm pháp luật như Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 về ban hành Quy định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh. Để chỉ đạo điều hành, trong quý I, UBND tỉnh còn ban hành 2251 loại văn bản khác. Trong đó đáng chú ý là :
- Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
- Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra, kiểm soát liên ngành huyện.
- Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 về việc trình trực tiếp các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
- Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05/2/2008 ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới giai đoạn 2008-2012.
- Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2008.
- Quyết định số 690/ QĐ-UBND ngày 06/3/2008 ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Quảng Nam.
- Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 về ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí đốt hóa lỏng.
- Các Quyết định về việc sáp nhập, hợp nhất các Sở, ngành; thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
- Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND ngày 21/01/2008 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/01/2008 về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2008.
- Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 01/02/2008 về thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/3/2008 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/3/2008 về việc thực hiện phòng, chống tham nhũng.
 
Nhìn chung, trong quý I/2008 UBND tỉnh đã duy trì được nề nếp giao ban đầu tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh; duy trì thực hiện tốt Quy chế hội họp, dự kiến chương trình nội dung các cuộc họp hằng tháng được ban hành từ đầu quý nên các đơn vị chủ động chuẩn bị tốt về nội dung trình tại các phiên họp. Các đơn vị, địa phương được UBND tỉnh giao xây dựng các báo cáo, đề án đều có sự chuẩn bị khá tốt về nội dung, đảm bảo thời gian quy định, có nhiều chuyển biến tích cực hơn các năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác phối hợp giữa các ngành nhằm có ý kiến thống nhất những vấn đề có liên quan, công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, một số đề án chưa đảm bảo quy trình quy định trước khi trình UBND tỉnh thông qua. Một số đề án đã trình ra UBND tỉnh nhưng không thông qua và ban hành được vì nội dung không bảo đảm, không phù hợp với tình hình hiện nay, một số đề án đăng ký nhưng không xây dựng nội dung kịp thời (Sở Ngoại vụ đăng ký 2 đề án trong quý I/2008, trình ra UBND tỉnh 1 đề án nhưng không ban hành được, còn 1 đề án không đảm bảo tiến độ; Sở Tài nguyên và Môi trường có 1 đề án đang trình xin thêm ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nên chưa thông qua UBND tỉnh, Sở Thương mại có 1 đề án do trùng lắp nội dung đã ban hành nên đề nghị không thông qua); các đề án đã thông qua nhưng chậm hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh ban hành.
 
  II. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 3, QUÝ I/2008
1. Về kinh tế.
          1.1. Sản xuất công nghiệp. Trong tháng 3, do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phục vụ các nhu cầu về hàng hóa và nhu cầu xuất khẩu nên giá trị sản xuất công nghiệp đã từng bước có sự phục hồi về tăng trưởng (tăng 8,3% so với tháng 02). Đã góp phần đưa sản xuất công nghiệp quý I/2008 tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất (theo giá CĐ 94) ước đạt 1.412 tỷ đồng, tăng 27,16% so cùng kỳ, đạt 21% kế hoạch năm, trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng lớn (68%) tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2007; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,2 lần, khu vực kinh tế nhà nước giảm 3,3% (trung ương tăng 16%, địa phương giảm 25,9%); một số ngành công nghiệp chế biến có tốc độ tăng trưởng nhanh so cùng kỳ như: May và sản xuất trang phục tăng 79,6%, công nghiệp da và sản phẩm từ da tăng 72,3%, sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 42,3%, sản xuất bàn, ghế, tủ tăng 87%...Công nghiệp trên địa bàn một số địa phương có mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành là: Tam Kỳ tăng 29,8%, Núi Thành tăng 65,8%, Quế Sơn tăng 34,6%.
          Trong quý I/2008 đầu tư công nghiệp trên địa bàn đã đạt được một số kết quả tích cực nhiều dự án được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng như: triển khai đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy giai đoạn I công suất 115ngàn tấn/năm, thực hiện lắp đặt thiết bị nhà máy sản xuất cồn ethanol ở Đại Lộc công suất 100 ngàn tấn cồn thực phẩm/năm; các dự án xây dựng nhà máy thủy điện AVương, ZaHung, Sông Kôn, Trà Linh 3, An Điềm II đang được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo đưa vào phát điện cuối năm 2008 theo dự kiến. Tính đến cuối tháng 3 năm 2008 đã có một số dự án công nghiệp hoàn thành giai đoạn đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh như: Nhà máy sản xuất chế biến thủy sản của Công ty Seo Nam với tổng vốn đầu tư 4,5triệu USD, may gia công và sản xuất quần áo của công ty Woochang với tổng vốn đầu tư 1,8 triệu USD, hoàn thành nâng cấp dây chuyền thiết bị xưởng sản xuất HTX dệt may Duy Trinh để có thể đạt công suất 10 triệu mét vải/năm...
 
1.2. Thương mại dịch vụ.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên thị trường tháng 3/2008 ước đạt 707,7 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ năm trước, tính chung quý I/2008 ước đạt 2.064 tỷ đồng tăng 41,7% so với cùng kỳ trong đó tăng mạnh nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân tăng 60%, kinh tế cá thể tăng 38,55%.
Trong quý I/2008 ước khối lượng hành khách vận chuyển đạt 1.682 nghìn lượt hành khách (tăng 1,9% so với cùng kỳ) và luân chuyển 348 triệu hk.km (tăng 6,8% so với cùng kỳ); tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 1,23 triệu tấn (tăng 25,3% so với cùng kỳ) và hàng hóa luân chuyển đạt 73,4 triệu tấn.km (tăng 32,6% so với cùng kỳ).Tổng doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách trong tháng ước đạt 30,3 tỷ, tăng 13,5% so cùng kỳ, nâng tổng doanh thu quý I/2008 ước đạt 91,1 tỷ đồng tăng 15% so cùng kỳ, doanh thu qua cảng ước đạt 3 tỷ đồng tăng 2,5 lần so cùng kỳ.
Hoạt động du lịch: tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 3/2008 là 168.896 lượt trong đó khách lưu trú ước đạt 58.268 lượt khách. Tính chung, quý I/2008 tổng lượt khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 465.805 lượt khách (lưu trú đạt 173.112 lượt) tăng 13% so với cùng kỳ; doanh thu khách sạn nhà hàng ước đạt 451 tỷ đồng tăng 26,7% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu: giá trị xuất khẩu tháng 03/2007 ước đạt 16,2 triệu USD, tăng 50,9% so cùng kỳ, nâng tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ba tháng đầu năm 2008 ước đạt 54,2 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ, đạt 24,6% KH năm trong đó xuất khẩu địa phương đạt 22,4 triệu USD giảm 24% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị lớn và tăng mạnh như chủ yếu là sản phẩm gỗ đạt 18,8 triệu USD tăng 47,2%, giày dép các loại đạt 11,6 triệu USD tăng 10,4%, vàng đạt 2,7 triệu USD tăng 86,2%...
Nhập khẩu: giá trị nhập khẩu tháng 03/2008 ước đạt 24,8 triệu USD, tăng 147,7%, so với cùng kỳ, cộng dồn quý I/2007 tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 67,5 triệu USD, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2007, trong đó nhập khẩu địa phương đạt 51,8 triệu USD chiếm 76,7% tổng kim ngạch. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là phụ liệu hàng may mặc, bộ linh kiện ô tô.
Giá cả thị trường: Trong tháng 3/2008 giá cả thị trường trên địa bàn trái với quy luật hàng năm, do ảnh hưởng của giá gạo xuất khẩu tăng cộng với sự tăng giá xăng dầu, vật liệu xây dựng..., giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng mạnh so với tháng trước. Theo điều tra của Cục Thống kê chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2008 tăng 3,47% so với tháng trước và 15,85% so với cùng kỳ 2007 (chỉ số giá tiêu dùng cả nước Quý I/2008 tăng 16,37% so với cùng kỳ năm 2007).
Giá vàng trong tháng liên tục biến động chỉ số giá vàng so tháng trước tăng 9,37% và tăng 40,3% sơ với cùng kỳ; Chỉ số giá Đô la Mỹ tiếp tục giảm mạnh do đồng Đô la Mỹ tiếp tục mất giá, chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,85% so với tháng trước và 1,86% so với cùng kỳ.
1.3 Sản xuất nông nghiệp.
Trồng trọt: đến nay cơ bản đã kết thúc gieo trồng vụ Đông xuân, tổng diện tích cây hàng năm đạt 83.240ha, giảm 0,8% (- 652 ha) so cùng vụ Đông xuân năm trước. Trong đó, diện tích lúa vụ Đông xuân gieo sạ đạt 40.645 ha, bằng 101,6 % KH, tăng 0,6% (tăng 252 ha) so với cùng vụ năm trước; cây thực phẩm đạt 9.750 ha, tăng 0,2 % (tăng 18 ha); cây công nghiệp đạt 10.658 ha, giảm 3,9 % (giảm 288 ha). Do thời tiết bất lợi, sâu bọ, chuột gây hại trên diện rộng đã ảnh hưởng và gây thiệt hại không nhỏ sản xuất nông nghiệp cụ thể: lúa nước trời dự kiến khoảng 3.500 ha bị mất trắng (mất mùa từ 70% trở lên), diện tích còn lại (2.200 ha) năng suất giảm 30-50%. Lúa có tưới dự kiến năng suất lúa thấp hơn cùng kỳ 5-7%, lạc dự kiến khoảng 4.000 ha bị mất mùa trên 40%, diện tích còn lại (trên 4.800 ha) năng suất giảm 20-30%...
 Chăn nuôi:  Do giá bán gia súc, gia cầm đều tăng mạnh từ trước Tết nên tổng đàn gia súc có xu hướng giảm, nhất là bò, heo do lượng bán ra lớn hơn tái đàn. Hiện nay dịch cúm gia cầm đã tái phát, gây chết và phải tiêu huỷ bắt buộc trên 25.000 con gia cầm (chủ yếu vịt). UBND Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống, bao vây, khống chế và dập dịch, không để lây lan ra diện rộng. Đồng thời triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân 2008 và kết hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp khác để phòng chống dịch trên gia súc, gia cầm.
 
          Lâm nghiệp:trong quý I/2008 đang thực hiện làm thủ tục giao khoán đất lâm nghiệp được 38.500ha để quản lý bảo vệ và 21.800ha để thực hiện khoanh nuôi bảo vệ rừng; tiếp tục tập trung chăm sóc rừng trồng, nghiệm thu các công trình lâm sinh năm 2007 và chuẩn bị kế hoạch trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng năm 2008. Đến nay gieo ươm gần 8,5 triệu cây kinh tế phục vụ các dự án trồng rừng.
          Thủy sản: sản lượng khai thác trong tháng đạt khá, ước đạt 4.760 tấn. Cộng dồn 3 tháng đầu năm sản lượng ước đạt 10.050 tấn, tăng 1,4% (140 tấn) so với cùng kỳ năm 2007. Diện tích thả tôm trong quý I ước đạt 1.400 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, bằng 60% KH năm, do giá tôm giống bấp bênh nên đến nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 150 trại tôm giống hoạt động (giảm 60 trại so với 31/12/2007) với sản lượng tôm post ước đạt 200 triệu con giảm 70 triệu con so với cùng kỳ; đặc biệt trên địa bàn các huyện Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn... đã có nhiều dự án nuôi cá tra, cá ba sa được phê duyệt triển khai thả nuôi, tính đến cuối tháng 3/2008 diện tích cá nước ngọt đã thả đạt 5.050ha tăng 80ha so với cùng kỳ năm 2007.

          2. Đầu tư xây dựng, đăng ký kinh doanh.

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm các ngành, địa phương, đơn vị đã hoàn thành việc giao kế hoạch sớm hơn các năm trước. Nguồn vốn đầu tư được bố trí cơ bản tuân thủ đúng thủ tục theo quy định hiện hành, tập trung chủ yếu cho các công trình trọng điểm, các dự án hoàn thành trong năm và các dự án chuyển tiếp; dần khắc phục tình trạng phân bổ vốn phân tán, dàn trải. Tuy nhiên do điều kiện giá cả tăng cao, chế độ chính sách trong XDCB thay đổi, dẫn đến tiến độ thực hiện các công trình dự án chậm là những biểu hiện làm giảm hiệu quả đầu tư và nguy cơ phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản cho năm tới. Tổng vốn đầu tư trong quý I ước thực hiện khoảng 1.400 tỷ đồng, bằng 18,3% kế hoạch năm và tăng 29% so cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước thực hiện ước đạt 300 tỷ đồng đạt 18,7% kế hoạch và tăng 15,1% so với cùng kỳ; vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước ước thực hiện đạt 223,7 tỷ đồng, đạt 20,5% kế hoạch năm và tăng 10,3% so cùng kỳ.

 
Về thu hút vốn đầu tư: trong ba tháng đầu năm đã cấp giấy phép đầu tư cho 02dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư 100 ngàn USD vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nâng tổng số dự án được cấp phép trên địa bàn lên 72 dự án với tổng vốn 605 triệu USD; thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 170 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.200 tỷ đồng. Nâng tổng số doanh nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh đến nay 2.929 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 12.000tỷ đồng (tăng 650 doanh nghiệp và tổng vốn đăng ký tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ).
3. Thu chi ngân sách.
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 3 tháng ước thực hiện 509 tỷ đồng, đạt 36% dự toán năm (tăng 80% so với cùng kỳ); thu ngân sách địa phương 3 tháng ước đạt 818 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán năm. Chi ngân sách địa phương 3 tháng ước đạt 551 tỷ đồng, đạt 17,7% dự toán năm (giảm 10,3% so với cùng kỳ).
4. Về văn hoá - xã hội
Giáo dục, đào tạo.Năm học 2007-2008 toàn tỉnh có 735 trường (199 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia tăng 32 trường so với năm trước) với tổng số 11.195 lớp học và 351.913 học sinh, giảm 190 lớp (14.227 học sinh, tập trung chủ yếu ở các cấp tiểu học và THCS). Ngành giáo dục đã hoàn thành chương trình học kỳ I năm học 2007-2008 theo biên chế năm học. Thành lập mới 2 trường Trung cấp dạy nghề Nam Quảng Nam, Bắc Quảng Nam.
Văn hóa:Các ngành và địa phương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ với nhiều nội dung phong phú và đa dạng góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
 Lao động-Thương binh và Xã hội: trong ba tháng đầu năm đã giải quyết việc làm mới cho 9.315 lao động (tăng so với cùng kỳ năm 2007 là 917 lao động), trong đó xuất khẩu lao động 45 người (tăng so với cùng kỳ 33 lao động); thông qua 75 dự án, vay hơn 2,35 tỷ đồng vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 249 lao động. Thẩm định và giải quyết chính sách cho 2684 trường hợp là người có công; hoàn thành việc khảo sát mức sống trên 41 ngàn hộ chính sách, cấp trên 370 ngàn thẻ BHYT cho người nghèo.
Y tế:Từ đầu năm đến nay tuy không xảy ra dịch bệnh song ngành Y tế vẫn chủ động chỉ đạo cho các trung tâm Y tế huyện, trung tâm phòng chống sốt rét, trung tâm Y học dự phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn, nhất là những địa bàn các vùng đã có mầm mống dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn. Trong quí, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, các ngành chức năng đã phối tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm và đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thức ăn, phòng ngừa dịch bệnh.
Bưu chính -viễn thông có nhiều tiến bộ, mạng lưới ngày càng phát triển góp phần phục vụ công tác quản lý, điều hành cho các cơ quan, đơn vị và thông tin liên lạc cho người dân ngày càng tốt hơn, mật độ điện thoại /100 dân đến nay đạt 34.33, tỷ lệ sử dụng Internet/100 dân là 3.08.
 
 
5. Công tác nội chính, quốc phòng và an ninh.
 Hoàn thành việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh theo Nghị định 13 của Chính phủ (giai đoạn 1). Công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo có kết quả. Triển khai việc trình trực tiếp các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh bước đầu đi vào ổn định.
Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt I/2008 với 1.300 thanh niên nhập ngũ. Công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn lao động được tăng cường. Tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong những ngày trước và sau Tết có nhiều chuyển biến tốt so với cùng kỳ năm 2007, tính đến 18/3/2008 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 42 người, (giảm 19% số vụ tai nạn, giảm 24% số người chết và 38% người bị thương so với cùng kỳ).
Các ngành chức năng cùng với các địa phương phối hợp tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét tại các vùng trọng điểm khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, lập biên bản 147 vụ vi phạm, thu giữ 287m2 gỗ, 128 kg động vật... 
Đánh giá chung: Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2008, trongba tháng đầu năm, nền kinh tế của tỉnh gặp phải nhiều khó khăn và thách thức như diễn biến thời tiết phức tạp (tình hình rét đậm, rét hại kéo dài ); giá cả thị

Tác giả: Trần Văn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI