Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động

Lượt xem: 545

Ngày 24/8/2021, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động; Phương án hỗ trợ việc làm cho người lao động Quảng Nam về từ vùng dịch và Phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân các địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Sau khi nghe báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương, tích cực, quyết tâm cao trong quá trình triển khai thực hiện; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết trên, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xác định được cốt lõi vấn đề theo quan điểm là các chế độ an sinh xã hội phải đến tay các đối tượng một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng theo quy định để người dân thấy được tính nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta.

Trong thời gian đến, để tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh đề nghị:

I. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung cũng như công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh. Trong đó, cần tập trung vào các nội dung trọng tâm: chính sách giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp lao động, bệnh nhân nghèo; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ người lao động bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng để duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19 cách ly y tế; chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là người hướng dẫn viên du lịch; chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, cung cấp nội dung thông tin này đến Tổng đài 1022 Quảng Nam, tạo thêm một kênh cung cấp thông tin để người dân nắm rõ chính sách hỗ trợ của nhà nước và thực hiện đúng quy định các chính sách hỗ trợ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh có văn bản giao trách nhiệm các cơ quan, Ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đã được phân công, vào cuộc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục chủ trì làm việc, yêu cầu các Sở, ngành liên quan, địa phương khảo sát, thống kê, lập danh sách cụ thể nhóm đối tượng, cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả đã khảo sát số lượng theo nhóm đối tượng được hưởng, kết quả tổ chức thực hiện giải ngân đến nay báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 05/9/2021, đồng thời các ngành, địa phương xác lập lộ trình có thời gian nhất định, trên cơ sở đó, có kế hoạch nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời các trường hợp thuộc diện còn lại đến nay chưa được giải quyết hỗ trợ, với phương châm: không vận dụng, không linh động mà làm sai quy định; bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, thị xã, thành phố về nhu cầu hỗ trợ gạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nắm chắc số lượng đối tượng cần hỗ trợ, trong đó ưu tiên nhóm người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chuẩn bị trước phương án phân bổ gạo cho các địa phương một cách kịp thời khi có quyết định phân bổ gạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ, thủ tục thực hiện vay vốn (phải có thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng như đã quy định); tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

II. Đối với nhóm phương án hỗ trợ việc làm cho người lao động Quảng Nam về từ vùng dịch và phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân các địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố thống kê cụ thể số lao động (số người có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam về từ các tỉnh, thành do dịch bệnh Covid-19) nói chung, trong đó số lao động có khả năng tiếp cận với thị trường lao động tại Quảng Nam thông qua các cơ sở, nhà máy, xí nghiệp, thông qua các kênh vay tín dụng để nắm nhu cầu cần lao động, việc làm, trên cơ sở đó có đề xuất UBND tỉnh có kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động một cách phù hợp. Kết quả thống kê, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/9/2021. Trước mắt, đối với nhóm đối tượng khó khăn cần phải trợ cấp, căn cứ quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, tổng hợp số lượng đối tượng để giải quyết hỗ trợ theo quy định; đồng thời, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động này được hưởng theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh.

UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát, thống kê nắm nguyện vọng, lập danh sách cụ thể số người lao động ở địa phương mình về từ các tỉnh, thành có vùng dịch Covid-19 như đã nêu, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để có xem xét, hỗ trợ việc làm, tạo sinh kế, ổn định đời sống cho người lao động.

Sở Lao động thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ở địa phương, cơ sở, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh từ việc ủng hộ rau, củ, quả, gạo, mì tôm, các suất ăn… cho các chốt kiểm soát dịch bệnh, người cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh và việc vận động các tập thể, cá nhân đóng góp lương thực, thực phẩm, các nhu cầu yếu phẩm khác để hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ở các tỉnh, thành, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo nên một sức mạnh đặc biệt - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến phòng, chống bệnh Covid-19./.

Tác giả: Đoàn Thị Mười

Nguồn tin: Thông báo số 375/TB-UBND ngày 27/8/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI