Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với UBND huyện Thăng Bình về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Lượt xem: 610

Ngày 20/8/2021, tại UBND huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Thăng Bình về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thời gian qua và kế hoạch triển khai trong thời gian đến trên địa bàn huyện; ý kiến của đồng chí Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện và ý kiến của các đại biểu dự làm việc; đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung sau:

UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững thời gian qua. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 trên người diễn biến phức tạp, kéo dài, dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò phát sinh và lây lan; nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện uỷ, UBND huyện nên việc thực hiện 2 Chương trình này đã đạt được kết quả tích cực, tính đến cuối tháng 7/2021, đã có 16/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17,9 tiêu chí/xã, có 20 thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”, đã đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ (gồm Tiêu chí số 01: Quy hoạch; Tiêu chí số 3: Thủy lợi; Tiêu chí số 4: Điện; Tiêu chí số 6: Sản xuất; Tiêu chí số 9: Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới); đã có 17 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao, 4 sao và là huyện có nhiều sản phẩm OCOP được công nhận đứng thứ 2 toàn tỉnh (chỉ sau huyện Tiên Phước); đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo còn thấp (0,61%), đã xóa được hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách người có công với cách mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện các chính sách giảm nghèo đạt kế hoạch đề ra. Qua đó, đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện như nguồn lực lao động dồi dào, đất đai rộng lớn, có bờ biển dài, Quốc lộ 1A đi qua,…

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị  UBND huyện Thăng Bình cần rà soát, đánh giá lại lợi thế so sánh của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và thực hiện 2 Chương trình MTQG nói riêng để có kế hoạch, giải pháp phù hợp; trong quá trình thực hiện, phải nắm rõ mục tiêu, tính chất và đánh giá sát đúng từng hợp phần của các chương trình để đưa ra các nhóm công việc cần triển khai, nêu rõ tên đầu việc, giao cơ quan chủ trì, lộ trình, thời gian hoàn thành; chủ trì, làm việc với các ban, ngành, UBND các xã có liên quan và quán triệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tranh thủ sự ủng hộ và tham gia tích cực của người dân; bởi, nếu xem chính sách là 1, sự vào cuộc của hệ thống chính trị là 5 thì sự vào cuộc và quyết tâm của người dân là 10, có như vậy thì việc thực hiện 2 chương trình này mới có hiệu quả, thực chất và bền vững; huy động và lồng ghép hợp lý để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn của 2 chương trình; khai thác triệt để lợi thế của vùng Đông để phát triển với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau” nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, đảm bảo giữ và nâng cao mức đạt được hiện nay (hộ thoát nghèo thì không để tái nghèo; tiêu chí đã đạt thì phải duy trì và nâng chuẩn, không để rớt tiêu chí).

Đối với các Chương trình cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Lấy thu nhập và đời sống của người dân làm thước đo, là cốt lõi để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Trong xây dựng nông thôn mới cần gắn chặt với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động để tạo sức lan tỏa trên địa bàn; quan tâm xây dựng môi trường sống, môi trường xã hội ở nông thôn; chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân; đánh giá kết quả thực hiện các mô hình, các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để rút kinh nghiệm, nhân rộng trong giai đoạn 2021-2025.

Có kế hoạch, lộ trình cụ thể và giải pháp căn cơ để thực hiện phấn đấu đạt chuẩn đối với các xã còn lại đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2021-2022 (Bình Dương, Bình Nam, Bình Quế, Bình Lãnh), duy trì và nâng chuẩn đối với 16/19 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là giữ cho được 5 tiêu chí đã đạt của huyện nông thôn mới (gồm Tiêu chí số 01: Quy hoạch; Tiêu chí số 3: Thủy lợi; Tiêu chí số 4: Điện; Tiêu chí số 6: Sản xuất; Tiêu chí số 9: Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Trong quá trình thực hiện, cần bám sát mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với phương châm “làm gì, lấy gì để làm, ai làm và làm lúc nào xong” đồng thời phải có biểu đồ cụ thể tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo nội dung các hợp phần, nguồn lực, thời gian.

Chỉ đạo thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2021 trong Chương trình nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 237/TB-UBND ngày 24/6/2021, đến ngày 31/01/2022 (thời hạn chỉnh lý ngân sách) nếu không giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2021 đã được giao, sẽ thu hồi về ngân sách tỉnh; đối với vốn đầu tư, không được chuyển nguồn sang năm 2022 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Đồng thời, có giải pháp để sớm trả nợ đối với nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 đến các chủ thể, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn, trong đó, lưu ý: tổ chức rà soát, định hướng cho các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia năm 2021 đảm bảo chất lượng, đa dạng, tránh trùng lắp; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể đăng ký nâng cấp, thăng hạng các sản phẩm đã được công nhận 3 sao, 4 sao và không ngừng nghiên cứu, đầu tư nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm; chỉ đạo xây dựng các kênh thông tin giới thiệu sản phẩm OCOP (trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, trang mạng xã hội,…) và quy hoạch điểm giới thiệu, bán hàng OCOP cấp huyện trên tuyến đường Quốc lộ 1A đi qua địa bàn cũng như chủ động làm việc với Hội đồng hương Thăng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh để kết nối, xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ, giải quyết đầu ra cho sản phẩm OCOP trên địa bàn.

2. Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Xác định giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân là cốt lõi, làm thước đo để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình cho phù hợp.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện chính sách giảm nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và không tự giác quyết tâm thoát nghèo; tổ chức đánh giá, xác định nguyên nhân nghèo là do thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu thông tin,… để phân loại hộ nghèo và có giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm hộ nghèo; chú trọng giải quyết việc làm, xem đây là khâu căn cơ trong công tác giảm nghèo; điều tra, khảo sát, xác định nguồn lao động chưa có việc làm, lao động nhàn rỗi trên địa bàn để hợp tác, liên kết với các Trường dạy nghề, cơ sở đào tạo nghề, đồng thời, làm việc với các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, khu vực vùng Đông của tỉnh để giải quyết đầu ra cho các đối tượng sau đào tạo. Tư vấn, hỗ trợ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các tổ chức tín dụng như ngân hàng chính sách, Quỹ Hỗ trợ nông dân,… để vay vốn phát triển sản xuất.

Tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 (chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, thông tin và trợ giúp pháp lý, tín dụng,…), trong đó nêu rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề xuất giải pháp hiệu quả thực hiện Chương trình trong giai đoạn đến.

Tính toán lại các nguồn vốn phân bổ của tỉnh để xem xét, tập trung ưu tiên cho các địa phương khó khăn có điều kiện thoát nghèo.

Chuẩn bị tổ chức triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo kế hoạch chung của tỉnh.

Về giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương

Về các nội dung kiến nghị với Trung ương liên quan đến 2 Chương trình: Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Văn phòng Giảm nghèo tỉnh nghiên cứu, tiếp thu và tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương.

Đối với đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ nguồn lực để huyện xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023: UBND tỉnh ghi nhận quyết tâm, nỗ lực của UBND huyện trong phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023, tuy nhiên do nhu cầu nguồn lực để đầu tư theo huyện đề nghị là rất lớn (khoảng 800 tỷ đồng), trong khi ngân sách tỉnh còn khó khăn nên UBND tỉnh sẽ xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có lộ trình đạt chuẩn phù hợp.

Về đề nghị hỗ trợ nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025: Hiện nay, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, trong đó có quy định nội dung hỗ trợ này. Sau khi Đề án này được thông qua và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thì các địa phương sẽ có căn cứ thực hiện.

Về đề nghị tỉnh quan tâm thường xuyên tập huấn, hướng dẫn kịp thời các văn bản mới có liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Văn phòng Giảm nghèo tỉnh thường xuyên thông tin, phổ biến và có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn kịp thời các văn bản mới có liên quan đến 2 chương trình cho các địa phương.

 Đối với các nội dung kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 để thực hiện cho giai đoạn 2022-2025: Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương nghiên cứu, tham mưu.

Về đề nghị hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Mức vay tối đa 100 triệu đồng tùy theo từng đối tượng và từng dự án được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (hiện nay mức vay là 50 triệu đồng): Giao Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời cho huyện.

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây dựng dự án phần mềm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) huyện Thăng Bình tại Tờ trình số 289/TTr-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện Thăng Bình: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, tham mưu giải quyết theo đúng quy định./.

Tác giả: Đoàn Thị Mười

Nguồn tin: Thông báo số 380/TB-UBND ngày 27/8/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
10
  • Ông Trần Hùng
    16/10/1976 ( 45 tuổi )
  • Ông La Hồng Khanh
    15/10/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI