Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn về công tác giảm nghèo bền vững

Lượt xem: 928

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn về công tác giảm nghèo bền vững; tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá và chỉ đạo một số nội dung:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND xã Quế Lộc đã triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững. Người nghèo của xã được tiếp cận các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, tín dụng, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất… Trách nhiệm và nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân về công tác giảm nghèo được nâng cao. Nhiều hộ nghèo đã có ý thức chủ động vượt khó, vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao (10,57%); trong đó, có 02 hộ nghèo là gia đình có công với cách mạng. Việc huy động nguồn lực từ cộng đồng còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể của xã chưa linh hoạt; việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với công tác giảm nghèo chưa đạt yêu cầu. Trong thời gian đến, UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ hè thu đạt kết quả; chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững; đặc biệt, đến cuối năm 2020 phải giảm được 02 hộ nghèo là gia đình chính sách. Hằng tháng, UBND xã có trách nhiệm báo cáo với Đảng ủy xã về công tác giảm nghèo để có chỉ đạo kịp thời; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ nghèo nâng cao nhận thức và vươn lên thoát nghèo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững của xã để theo dõi, chỉ đạo sát sao công tác giảm nghèo trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ người lao động Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2019 – 2021; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, ưu tiên đối với hộ đăng ký thoát nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cũng đã chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hỗ trợ đầu tư xây dựng đập Đại Phong, thôn Tân Phong, huyện Nông Sơn; hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và giao UBND huyện Nông Sơn làm việc cụ thể với Tập đoàn Tây Bắc về dự án đầu tư Khu du lịch nước nóng Tây Viên, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 262/TB-UBND ngày 20/7/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI