Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

Lượt xem: 473

Ngày 03/6/2020, tại Ban Dân tộc tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2020. Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá và chỉ đạo một số nội dung sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và sản xuất, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào tiếp tục được cải thiện; thường xuyên bám sát, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn và chế độ quy định của nhà nước; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi cơ bản ổn định, không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện đông người. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những bất cập hạn chế như: tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu sso (DTTS) còn cao; tình trạng phá rừng trái phép, cháy nhà, cháy rừng, tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản còn nhiều bất cập. Một số xã đã hoàn thành chương trình nông thôn mới nhưng chưa đảm bảo được các tiêu chí bền vững.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thống nhất các nội dung nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2020; trong đó yêu cầu lãnh đạo Ban Dân tộc tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
- Tiếp tục tăng cường công tác theo dõi nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, tình hình an ninh chính trị nhằm kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
- Tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến các địa phương và người dân; chủ động chuẩn bị các điều kiện trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ; chuẩn bị nội dung, tham mưu UBND tỉnh đăng ký làm việc với Ủy ban Dân tộc về nội dung này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22/10/2012 của Tỉnh ủy, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025; theo dõi, kết nối, tập huấn hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, điều phối, quản lý thực hiện công tác kết nghĩa đạt kết quả; xây dựng kế hoạch công tác kết nghĩa năm 2021 cụ thể, sát với thực tế của các ngành, địa phương.
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chương trình chính sách do Ban Dân tộc quản lý tại các huyện miền núi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn, qua đó kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; hướng dẫn thực hiện chính sách đối với các xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ.
- Kiểm tra, rà soát các nội dung nhiệm vụ trong kế hoạch, kịp thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ mới trong quá trình triển khai thực hiện. Rà soát và kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến công tác dân tộc.
- Về các kiến nghị liên quan đến kinh phí đầu tư, xây dựng hạ tầng, công nghệ thông tin, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý đảm bảo đúng quy định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh trong triển khai thực hiện chính sách, công tác dân tộc và miền núi.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 215/TB-UBND ngày 09/6/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI