Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT

Lượt xem: 262

Ngày 21/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở trong năm 2020; tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo một nội dung

Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ngành Nông nghiệp và PTNT trong thời gian qua; mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bất lợi của thiên tai, dịch bệnh nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 đã thu được kết quả tốt, sản xuất cây trồng được mùa và giá nông sản có tăng hơn so năm trước, các chỉ tiêu về sản xuất chăn nuôi, thủy sản đạt khá, cơ bản đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm:

- Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây trồng cạn đối với những diện tích trồng lúa kém hiệu quả, những khu vực khó tưới hoặc không chủ động nước tưới để nâng cao hiệu quả sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh việc tích tụ tập trung đất đai, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh và liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, ổn định đầu ra cho người nông dân.

- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định.

- Tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; đồng thời, tổ chức đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025. Khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành phương án khung về giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.  Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 2/CĐ-UBND ngày 11/5/2020.  Tích cực vận động nhân dân và thu hút doanh nghiệp tham gia trồng rừng gỗ lớn, liên kết sản xuất nâng cao giá trị rừng trồng. Làm việc với Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Hiệp hội du lịch, Liên minh Hợp tác xã và các đơn vị, địa phương liên quan để thảo luận, góp ý hoàn thiện Đề án bảo tồn loài Voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành theo hướng cho người dân góp vốn làm cổ đông với mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp du lịch sinh thái và không đền bù thu hồi khoảng 120 ha nương rẫy của người dân trong vùng mở rộng. Phối hợp với UBND huyện Nam Trà My chỉ đạo, vận động, đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khai báo cụ thể với cơ quan chức năng về số lượng, diện tích, địa điểm trồng,… để làm cơ sở cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, giấy chứng nhận hộ gia đình, cá nhân trồng cấy nhân tạo sâm Ngọc Linh, truy suất nguồn gốc sâm. Tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển sâm Ngọc Linh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trình UBND tỉnh trong tháng 6/2020. Chủ động xác định giống gốc, đặc biệt dược liệu, cây ăn quả, lúa, hoa màu, con vật nuoi trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động đánh bắt hải sản trên biển và khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá: Công trình Cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quang, Khu neo đậu tránh trú bão Hồng Triều. Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng cấp nước sạch tại các vùng nông thôn để đề xuất cơ chế chính sách đầu tư phù hợp thực hiện giai đoạn 2020-2025 đối với vùng nông thôn chưa được cấp nước sạch, những vùng lõm cấp nước, những vùng nông thôn ở cận đô thị mà có thể phát triển mạng lưới cấp nước đô thị để được sử dụng nước sạch,... Đôn đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn năm 2020 nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt từ nay đến hết mùa khô 2019-2020. Phối hợp với các nhà máy thủy điện bậc thang trên hệ thống Vu Gia - Thu Bồn có kế hoạch vận hành điều tiết cấp nước phù hợp trong mùa kiệt và mùa lũ đảm bảo nguồn nước cấp phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng, chống lũ ở hạ du.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã đề ra;

- Rà soát lại các quy hoạch hiện có của ngành Nông nghiệp và PTNT và các khó khăn, vướng mắc mà các địa phương gặp phải khi doanh nghiệp vào khảo sát đầu tư trên địa bàn để chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện. Chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp của tỉnh, nhất là lĩnh vực chế biến nông lâm thuỷ sản, nông nghiệp công nghệ cao, giống thuỷ sản, chăn nuôi tập trung an toàn sinh học;

- Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin hướng dẫn người dân trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản các loại cây dược liệu, hoa màu và chăn nuôi. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành, quản lý toàn ngành nông nghiệp. Đăng ký các đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để nghiên cứu, ứng dụng kết quả vào thực tiễn phát triển ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện, ngoài triển khai nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đây còn là nơi hướng dẫn sơ chế, bảo quản sản phẩm và hỗ trợ xúc tiến đầu ra cho người nông dân.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 200/TB-UBND ngày 02/6/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI