Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam

Lượt xem: 210

Ngày 21/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan; tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã đánh giá và chỉ đạo một số nội dung:

Thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam với vai trò là đầu mối giúp cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo trong công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm, giám sát về an toàn thực phẩm; hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện tốt về an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm; thường xuyên đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm đa số là kiêm nghiệm, chuyên môn còn hạn chế; năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu (phòng kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm chưa được công nhận ISO 17025); công tác xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với tuyến huyện, xã chưa kiên quyết, triệt để; tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn, có nguy cơ cao, diễn biến phức tạp…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Xử lý, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định hiện hành. Chú trọng công tác giám sát an toàn thực phẩm phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Hội nghị cấp cao ASEAN (dự kiến một số sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố Hội An trong năm 2020); đặc biệt, là các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong các cơ sở y tế, giáo dục; bếp ăn tại các công ty có số lượng phục vụ suất ăn nhiều. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về an toàn thực phẩm; tích cực đưa tin, bài về kết quả thanh tra, kiểm tra; trong đó, nêu tên các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm để người dân biết, phòng tránh. Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị chỉ đạo toàn diện về công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới; trong đó, có phần đánh giá tổng quan, kết quả đạt được cũng như các mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đồng thời, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế và các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, nhất là thức ăn, uống đường phố, các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống,...

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 197/TB-UBND ngày 29/5/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI