Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Lượt xem: 306

Ngày 19/5/2020, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá và chỉ đạo một số nội dung:

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các ngành, địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình, cụ thể:

- Đối với Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo sử dụng ngân sách trung ương (Tiểu dự án 2- Dự án 2, Chương trình 135) đã được phê duyệt; thống nhất giao UBND các huyện sử dụng vốn kế hoạch ngân sách trung ương được UBND tỉnh phân bổ năm 2020 để tiếp tục triển khai thực hiện. Những địa phương chưa giải ngân nguồn vốn Kế hoạch năm 2019 thực hiện chuyển trả nộp ngân sách trung ương theo đúng quy định.

- Đối với Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại Tiểu dự án 3 - Dự án 1 (Chương trình 30a) và Dự án 3 chưa giải ngân nguồn vốn 2019; yêu cầu các địa phương chuyển nộp ngân sách tỉnh. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của các mô hình, báo cáo đề xuất UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn này, trong đó ưu tiên đối với các Dự án đã tổ chức khảo sát, họp dân, lập dự án và phê duyệt

- Thống nhất về mặt trình tự, thủ tục: đối với các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã có ý kiến của Thường trực HĐND và UBND tỉnh mà địa phương chưa phê duyệt thì UBND các huyện hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến thẩm định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ban hành Quyết định phê duyệt, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đối với các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã gửi hồ sơ dự án về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định nhưng chưa có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoàn thiện hồ sơ dự án, xin ý kiến Thường trực HĐND huyện trước khi phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị quyếu số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh.

- Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, trên cơ sở thay đổi thời gian tổng kết, đánh giá Chương trình giảm nghèo của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổng kết, đánh giá Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thật cụ thể, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan thật rõ ràng

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 188/TB-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI