Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (thuộc đoạn tuyến Quốc lộ 40B)

Lượt xem: 643

Ngày 16/4/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc và đường ven biển tỉnh Quảng Nam, thuộc đoạn tuyến Quốc lộ 40B. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận một số nội dung:

Thời gian qua, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố có nhiều cuộc họp đôn đốc và trực tiếp kiểm tra hiện trường để tập trung chỉ đạo; các Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng chức năng liên quan, cũng như các địa phương đã cố gắng thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng của Dự án mở rộng Quốc lộ 40B chưa đáp ứng yêu cầu, đến nay mới bàn giao được khoảng 46% mặt bằng, trong đó có một số đoạn chưa triển khai thi công được do còn vướng cây trồng và công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời. Để bàn giao mặt bằng thi công công trình đáp ứng tiến độ yêu cầu, kịp thời giải ngân nguồn vốn Trung ương đã bố trí trước ngày 31/9/2020, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Phú Ninh:

 - Chỉ đạo các Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê đối với các trường hợp còn lại (trong đó có 51 trường hợp ở xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ và 08 trường hợp ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) và UBND các xã, phường liên quan tập trung hoàn thành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất trước ngày 30/4/2020 để tổ chức niêm yết, hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình phê duyệt, chi trả tiền cho các hộ, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5/2020.

- Chủ trì, cùng với UBND các xã, phường, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa triển khai thi công được để yêu cầu các hộ gia đình khẩn trương thu dọn cây trồng, vật kiến trúc đã được bồi thường và yêu cầu các đơn vị chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, điện chiếu sáng, cấp nước, viễn thông) phối hợp di dời công trình bị ảnh hưởng ra khỏi phạm vi GPMB trước ngày 30/4/2020 để bàn giao mặt bằng.

 Nhà thầu thi công chủ động thông tin cho UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Phú Ninh về thời gian, kế hoạch bố trí kiểm tra và hỗ trợ lực lượng, phương tiện để giải tỏa mặt bằng khi có yêu cầu.

2. Di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng:

a) Các đơn vị chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật (điện trung, hạ thế, điện chiếu sáng, cấp nước, cáp viễn thông) bị ảnh hưởng trên tuyến và UBND thành phố Tam Kỳ (đối với đường ống thoát nước D500, cấp nước D90 của Nhà máy xử lý nước thải Hòa Hương) khẩn trương lập hồ sơ thỏa thuận vị trí di dời công trình trong hành lang đường bộ Quốc lộ 40B, gửi Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/4/2020 để tổng hợp, đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận, cấp giấy phép thi công công trình để triển khai thực hiện.

b) Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, cùng với UBND thành phố Tam Kỳ, các đơn vị chủ sở hữu công trình hạ tầng liên quan kiểm tra thực tế, thống nhất vị trí di dời công trình trong hành lang đường bộ Quốc lộ 40B và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị lập đầy đủ hồ sơ theo quy định.

c) UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế - dự toán di dời công trình đường ống thoát nước D500 và cấp nước D90 Nhà máy xử lý nước thải Hòa Hương bị ảnh hưởng, gửi Sở Xây dựng thẩm định để tổng hợp vào phương án hỗ trợ di dời, GPMB, trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 10/5/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31/5/2020.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho UBND thành phố Tam Kỳ để thực hiện di dời đoạn tuyến ống nước thải D500 và ống cấp nước D90 Nhà máy xử lý nước thải Hòa Hương bị ảnh hưởng của Dự án theo ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 09/4/2020, khi có phương án hỗ trợ di dời, GPMB được phê duyệt.

3. Giải quyết đề nghị của các địa phương

a) Giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án 5 kiểm tra thực tế, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ về hỗ trợ nâng cao trình nhà ở của một số hộ gia đình ở phường Hòa Hương bị ảnh hưởng của dự án tại Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 09/4/2020 (Báo cáo có gửi cho Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường).

b) Ban Quản lý dự án 5 chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương kiểm tra, cắm mốc bổ sung xác định phạm vi GPMB tại nút giao Quốc lộ 40B với đường giao thông nông thôn tại xã Tam Thái để địa phương có cơ sở kiểm kê, lập phương án đối với các hộ bị ảnh hưởng.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể bồi thường, GPMB đoạn qua huyện Phú Ninh trước ngày 30/4/2020 để địa phương kịp triển khai thực hiện.

d) Sở Xây dựng kiểm tra, sớm có ý kiến về quy hoạch mặt cắt xây dựng Khu tái định cư thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái để UBND huyện Phú Ninh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư, phục vụ GPMB của Dự án mở rộng Quốc lộ 40B.

đ) Đối với các trường hợp diện tích đất ở còn lại sau thu hồi lớn hơn 40 m2 nhưng hình thể xéo, khó khăn trong việc xây dựng lại nhà ở: UBND huyện Phú Ninh làm việc cụ thể với các hộ để thống nhất hướng giải quyết và chủ động mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Việc kết hợp di dời đoạn đường ống thoát nước D500 và cấp nước D90 Nhà máy xử lý nước thải Hòa Hương (đoạn qua khu vực đồng ruộng ở phường Hòa Hương) trong quá trình thi công Dự án mở rộng Quốc lộ 40B theo đề nghị của Nhà thầu thi công: Giao UBND thành phố Tam Kỳ cùng với Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án 5 kiểm tra thực tế hiện trường để thống nhất phương án thực hiện, đảm bảo an toàn tuyến ống trong quá trình thi công công trình.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ sung đầu tư mở rộng đoạn tuyến Quốc lộ 40B đến đường vào tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn huyện Phú Ninh (1,7Km) để đồng bộ mặt cắt 12m toàn tuyến.

          6. Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan để các địa phương kịp thực hiện công tác bồi thường, GPMB và di dời công trình công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 145/TB-UBND ngày 21/4/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
1
 • Ông Ngô Quốc Vương
  20/01/1980 ( 41 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Minh Tâm
  09/01/1981 ( 40 tuổi )
 • Ông Huỳnh Khánh Toàn
  04/01/1962 ( 59 tuổi )
 • Bà Trần Thành Mỹ Lệ
  02/01/1974 ( 47 tuổi )
 • Bà La Thị Thanh Nga
  01/01/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thảo
  01/01/1979 ( 42 tuổi )
 • Ông Phó Ban điều hành (Võ Văn Viên)
  01/01/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Lê Giao Quỳnh
  01/01/1993 ( 28 tuổi )
 • Ông Nguyễn Văn Thuận
  01/01/1987 ( 34 tuổi )
 • Ông Trương Văn Hoài
  01/01/1966 ( 55 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI