Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Lượt xem: 456

Ngày 30/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận chỉ đạo một số nội dung:

Trong thời gian qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn rất thấp có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Bên cạnh đó, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công. Để đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu:

 Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Tổ giám sát giải ngân vốn đầu tư công do Chánh Thanh tra tỉnh là Tổ trưởng, Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra các huyện, các đơn vị liên quan làm thành viên, với chức năng giám sát và thường xuyên báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Tổ giám sát để xử lý các nội dung liên quan đến giám sát vốn đầu tư công; chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, các đơn vị liên quan tham mưu phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo điều kiện tổ chức thi công công trình để có khối lượng giải ngân vốn đầu tư công; Chủ trì lấy ý kiến của các Ban Quản lý, Sở chuyên ngành để lập Bảng tổng hợp về thực trạng giải quyết thủ tục hành chính từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn hoàn thành (tên thủ tục, cơ quan chủ trì, thời gian giải quyết) để báo cáo cấp thẩm quyền về thực trạng, nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đề ra các giải pháp khắc phục thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thực hiện giao cho UBND tỉnh quyết định một số thủ tục đầu tư phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Tham mưu chỉ đạo cho Ban Quản lý, chủ đầu tư phải có các biện pháp chế tài đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ, kéo dài thời gian và phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi ý kiến của Bộ Tài chính về nội dung thanh toán bù trừ các hạng mục, công việc trong cùng một dự án khi dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Các chủ đầu tư dự án đầu tư công chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời làm việc với các nhà thầu xây dựng về việc chấp hành các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm ưu tiên bố trí cán bộ tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án có vốn đầu tư công để đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ quy định.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 141/TB-UBND ngày 17/4/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI