Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với Sở Nội vụ để nghe tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và nội dung tham mưu chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Lượt xem: 1469

Chiều ngày 18/02/2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các đơn vị: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Trung tâm Hành chính công tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh để nghe Sở Nội vụ báo cáo công tác chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất, kiến nghị việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận:

Giao Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 28/02/2019 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7062/UBND-NC ngày 03/12/2018 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan của tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo đối tượng kiểm tra.

            Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện triển khai phần mềm một cửa điện tử đối với UBND các huyện chưa hoàn thành, yêu cầu các địa phương nêu trên phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai tập huấn phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công cấp huyện và hoàn thành chậm nhất trong Quý II năm 2019; triển khai nhân rộng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến đối với cấp xã theo lộ trình.

           Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam để phù hợp với quy định hiện hành.
         
           Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan triển khai Kế hoạch đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đảm bảo theo đúng tiến độ tại Kế hoạch số 799/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh; đồng thời khẩn trương ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục thực hiện mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp đúng theo quy định hiện hành.
Văn Thảo, Phòng kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI