Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 21/8/2018

Lượt xem: 1685

Ngày 21/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

 Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Có kế hoạch đảm bảo tốt an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhất là bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực lân cận khu, cụm công nghiệp, các trường học.... Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo nội dung, đúng thời gian, trình tự, thủ tục đã quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thông báo công khai lịch tiếp công dân định kỳ; cử cán bộ lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, địa phương; không để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

            Yêu cầu Các Sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng Đông Nam tỉnh. Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung quy hoạch chung khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 263/TB-UBND ngày 31/7/2018;

            Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm nhắc việc. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các  Sở, ngành, địa phương và người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương theo quy định.

            Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương, Chủ đầu tư các Khu Công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tham mưu UBND tỉnh thu hồi các dự án không phát huy hiệu quả, chưa đưa quỹ đất đã thuê vào sử dụng, kéo dài thời gian vượt quy định, cố tình chiếm giữ đất.

            Yêu cầu Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

          Chỉ đạo Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/10/2018 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang tại phiên họp thứ mười của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh .

Tác giả: Nguyễn Thị Lý- TH

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI