Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 13/8/2018

Lượt xem: 1490

Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

            Chỉ đạo Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; chuẩn bị tốt các nội dung tham mưu UBND tỉnh chủ trì họp thông qua đúng thời gian và hoàn chỉnh nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9. Thực hiện nghiêm Quyết định số: 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trả kết quả trễ hẹn theo quy định. Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

            Chỉ đạo Ban An toàn giao thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 1038/CĐ-TTg ngày 13/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

            Yêu cầu Sở Nội vụ khẩn trương triển khai và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để báo cáo Bộ Nội vụ và Chính phủ đúng quy định.

Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương thực hiện: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm nhắc việc. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện để phát huy hiệu quả phần mềm nhắc việc của tỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng hoàn chỉnh các nội dung, trình UBND tỉnh phê duyệt: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015; Quy trình, thủ tục đầu tư dự án nhà ở, dự án phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

            Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn cho huyện Thăng Bình thực hiện Thông báo 160-TB/TU ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về định hướng và giải pháp thực hiện các nhóm dự án trọng điểm vùng Đông Nam. Khảo sát, báo cáo tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố trong thời gian qua để có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế và những đề xuất kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian đến. Báo cáo tiến độ, chất lượng công tác thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai các xã vùng Đông Nam, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đề xuất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công tác này.

             

Tác giả: Nguyễn Thị Lý- TH

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI