Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tại cuộc họp quý II/2018 của Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 996

Ngày 25/7/2018, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý (HĐQL) Quỹ Phát triển đất tỉnh quý II/2018 chủ trì cuộc họp với các thành viên HĐQL và kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

Để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Quỹ theo nhiệm vụ đảm bảo phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển quỹ đất; yêu cầu các Sở, Ban ngành, địa phương, đơn vị, các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trong Quý III và năm 2018 như sau:

Quỹ Phát triển đất chịu trách nhiệm thông báo, đôn đốc các địa phương, đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án ứng vốn đợt 1, đợt 2 năm 2018 khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Quỹ Phát triển đất để tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng vốn cụ thể. Phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư các dự án dở dang năm 2017 gửi hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục giải ngân vốn ứng. Thông báo cho các địa phương, đơn vị về chủ trương cho ứng vốn từ Quỹ và tổng hợp nhu cầu xin ứng vốn của các địa phương, đơn vị (ưu tiên các dự án bức xúc về nhu cầu giải phóng mặt bằng và có kế hoạch hoàn trả vốn khả thi, đúng hạn); cân đối nguồn vốn của Quỹ báo cáo HĐQL thống nhất tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án ứng vốn đợt 3/2018.

 Đối với việc ứng vốn của Quỹ để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo danh mục đầu tư công: Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đầu tư công giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh có nhu cầu ứng vốn Quỹ Phát triển đất thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tiếp tục đôn đốc thu hồi vốn ứng, phí ứng vốn đến hạn đối với các dự án ứng vốn của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND huyện Đông Giang và UBND thị xã Điện Bàn. Chủ động làm việc với Sở Tài chính để kiểm tra nguồn thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn của các đơn vị, địa phương còn nợ Quỹ Phát triển đất, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn để thu hồi nợ. Tổ chức kiểm tra thực tế tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ đầu tư, tình hình sử dụng vốn ứng các dự án (đặc biệt đối với các dự án ứng vốn quá hạn) để có biện pháp thu hồi vốn ứng và giải ngân ứng vốn đạt hiệu quả. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính đề xuất tham mưu UBND tỉnh phương án sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của Quỹ đảm bảo các quy định, tinh gọn bộ máy, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.  Kiểm soát chặt chẽ khâu thẩm định và bảo lãnh, cam kết hoàn ứng của các dự án ứng vốn của Quỹ, tăng cường kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng tại các đơn vị ứng vốn; thường xuyên theo dõi tình hình và khả năng hoàn trả vốn ứng của các địa phương, đơn vị để tham mưu HĐQL Quỹ và UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo thu hồi vốn ứng đến hạn.

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu ứng vốn Quỹ Phát triển đất để thực hiện, thuộc đối tượng ứng vốn của Quỹ quy định tại Quyết định 4786/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 215/QĐ-UBND ngày 17/01/2017) có văn bản đăng ký gửi Quỹ Phát triển đất tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục ứng vốn đợt 3 năm 2018.

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND huyện Đông Giang, UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương bố trí nguồn để hoàn trả vốn ứng và phí ứng vốn theo đúng cam kết với Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Tác giả: Kiều Trâm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI