Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp bàn phương án hỗ trợ xây dựng Không gian sinh hoạt chung của các Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 819

Ngày 04/7/2018, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc họp bàn phương án hỗ trợ xây dựng Không gian sinh hoạt chung của các Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh và kết luận chỉ đạo một số nội dung chủ yếu sau:

Để xây dựng “Không gian làm việc chung” với các tiện ích dịch vụ chuyên nghiệp, tạo môi trường khởi nghiệp tốt nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Tổ công tác và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính như:

Đề nghị các Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo: Chu Lai – Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An căn cứ tình hình thực tế về tổ chức, điều kiện sinh hoạt của Câu lạc bộ và khả năng hỗ trợ của các địa phương để hoàn thiện Đề án xây dựng Không gian làm việc chung theo hướng xã hội hóa, gửi Tổ công tác góp ý để hoàn chỉnh và báo cáo UBND các huyện, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và góp ý các Đề án để các Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo hoàn chỉnh, báo cáo UBND cấp huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, tiếp tục làm việc với UBND các huyện, thị xã: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh và Trường Đại học Quảng Nam, các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh để thành lập các Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo theo quy định.

UBND các huyện, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh như: Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất hoặc kinh phí để xây dựng Không gian làm việc chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm e, Khoản 6, Mục II, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh về địa điểm xây dựng Không gian làm việc chung, thành lập pháp nhân, chính sách hỗ trợ...

Tác giả: Kiều Trâm

Nguồn tin: TB số 239/TB-UBND ngày 13/7/2018

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI