Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành về phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính (lần 2).

Lượt xem: 607

Ngày 26/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành để nghe báo cáo về việc phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho các Sở, Ban, ngành thực hiện, đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

- Thống nhất chủ trương ủy quyền 58 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho các Sở, Ban, ngành thực hiện theo đề nghị của các Sở: Văn hóa – Thể thao và Du lịch (06 TTHC), Tài nguyên và Môi trường (28 TTHC), Lao động – Thương binh và Xã hội (05 TTHC), Giáo dục và Đào tạo (12 TTHC), Giao thông vận tải (02 TTHC), Khoa học và Công nghệ (05 TTHC). Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ủy quyền;

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến thẩm định về nội dung nguyên tắc, tính pháp lý của việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành thực hiện giải quyết các TTHC nêu trên và tham mưu Quyết định ủy quyền gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền;

- Yêu cầu các Sở, Ban, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phân cấp, ủy quyền cho Trưởng – Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc và UBND cấp huyện thực hiện giải quyết TTHC, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc, tính pháp lý về phân cấp, ủy quyền đúng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan;

- Giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tiến hành rà soát, tổng hợp và báo cáo các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để UBND tỉnh phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp đến làm việc và ký trả kết quả hồ sơ TTHC theo Quy trình bốn bước tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh;

          - Yêu cầu các Sở, Ban, ngành khẩn trương triển khai thực hiện Thông báo số 206/TB-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tại buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành về tiến độ triển khai thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào giải quyết theo Quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành HCC&XTĐT tỉnh./.

                                                                                                                                                                             Trương Văn Hoài – Phòng Kiểm soát TTHC

Tác giả: Trương Văn Hoài - Phòng Kiểm soát TTHC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI