Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 25/6/2018

Lượt xem: 667

Ngày 25/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo kết luận một số nội dung trọng tâm sau:

            Yêu cầu các Sở, ngành (chủ trì soạn thảo các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX) tiếp tục hoàn chỉnh nội dung đảm bảo chất lượng, gửi tài liệu đúng thời gian theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

            Chỉ đạo Sở Ngoại vụ rà soát Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2018; tham mưu UBND tỉnh cử các đoàn đi công tác nước ngoài khi thật cần thiết, nội dung công tác thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được phân công; quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

          Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018 các nội dung: Thống kê tất cả các danh mục dự án đầu tư (ngoài dự án đầu tư công) trên địa bàn do Ban Quản lý Khu Kinh tế mở theo dõi; rà soát về quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; đánh giá hiệu quả đầu tư; báo cáo các vướng mắc, tồn tại và đề xuất giải pháp tham mưu tháo gỡ để giải quyết dứt điểm trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với Nhà nước, công tác thanh quyết toán, bàn giao, quản lý, sử dụng...; Rà soát quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai thực hiện dự án, nghĩa vụ tài chính, các hồ sơ pháp lý có liên quan ... của Khu công nghiệp Tam Hiệp và Khu công nghiệp hậu cần Cảng Tam Hiệp.

           

Tác giả: Nguyễn Thị Lý- TH

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI