Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 18/6/2018

Lượt xem: 580

Ngày 18/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các Sở, ngành liên quan, hoàn thiện các văn bản tham mưu UBND tỉnh duyệt ký ban hành các nội dung: Chỉ thị tăng cường công tác quản lý về đất đai, xây dựng tại khu vực vùng Đông Nam của tỉnh; tham mưu văn bản của UBND tỉnh về tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý khoáng sản cát, sỏi, sạn trên địa bàn tỉnh. Phân chi tiết hồ sơ trình ký trực tiếp theo danh mục tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh qua bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh đối với Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng với nhiệm vụ được phân công phụ trách và rà soát xin ý kiến của từng đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về trình tự xử lý hồ sơ qua bộ phận chuyên viên một cửa hoặc chuyên viên các phòng chuyên môn để điều chỉnh về thời gian xử lý tại Văn phòng UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

          Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh các phương án triển khai thực hiện mục tiêu các nhóm dự án của Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; đồng thời theo dõi ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3150/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 về Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (Khóa XXI) về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: Nguyễn Thị Lý- TH

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI