Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Sở Nội vụ và các ngành liên quan về các giải pháp cụ thể để cải thiện, nâng cao Chỉ số Par index và Chỉ số Papi của tỉnh Quảng Nam.

Lượt xem: 656

Ngày 13/6/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì làm việc để nghe báo cáo các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Par index, Chỉ số Papi của tỉnh Quảng Nam và đã kết luận chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

1. Đối với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hằng năm một cách khả thi, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của ngành, địa phương theo từng lĩnh vực được giao; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức;  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ Danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố theo yêu cầu tại Công văn số 3053/UBND-KSTTHC ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ hoàn thành tốt điều tra xã hội học và công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh hằng năm theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

2. Đối với Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian qui định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính đối với các lĩnh vực: Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đảm bảo điểm đánh giá ở các tiêu chí thành phần đạt ít nhất 75% so với tổng điểm đánh giá theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành tốt điều tra xã hội học theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

- Khẩn trương xây dựng Danh mục hướng dẫn các công việc cụ thể đối với công tác cải cách hành chính cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể để học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính tại Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh việc đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hằng năm đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, toàn diện theo đúng quy định tại Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh.

3. Đối với các Sở, ngành: Tư pháp; Tài chính; Thông tin và truyền thông; Khoa học và công nghệ; Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính đối với các lĩnh vực được giao phụ trách, theo dõi, cụ thể: lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; nhằm đảm bảo điểm đánh giá ở các tiêu chí thành phần đạt ít nhất 75% so với tổng điểm đánh giá theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Tác giả: Kim Phượng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI