Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường

Lượt xem: 578

Ngày 18/6/2018, tại Thông báo số 206 /TB-UBND, UBND tỉnh thông báo ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành về tiến độ triển khai thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào giải quyết theo Quy trình bốn bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Hành HCC&XTĐT tỉnh, với những nội dung trọng tâm sau:

- Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch rà soát cụ thể những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý nhà nước của Sở, tổ chức thực hiện rà soát theo quy định và đề nghị phương án đơn giản hóa các TTHC liên quan đến Bộ chủ quản chuyên ngành như: Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng, thủ tục cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động hạng I..., làm chậm trễ thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân để Bộ chủ quản xem xét và quyết định giải quyết theo thẩm quyền; những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng như: Thủ tục cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động hạng II, III; thẩm định thiết kế cơ sở, quy hoạch chi tiết kinh tế - kỹ thuật; chấp thuận chủ trương đầu tư; kiểm tra công tác nghiệm thu; cấp Giấy phép xây dựng…, tổ chức thực hiện nghiêm và trả kết giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đúng theo quy định, tuyệt đối không được trễ hạn;

- Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết, hiện nghiêm việc giải quyết hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên mạng thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tuyệt đối không được gây phiền hà hay bắt buộc tổ chức, cá nhân mang hồ sơ đến để đối chiếu là trái với quy định, vì các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng; khẩn trương, tập trung giải quyết dứt điểm hoàn thành trong tháng 6/2018 các TTHC trễ hạn theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại Công văn số 286/KTM-TNMT ngày 30/3/2018, Công văn số 105/BC-KTM ngày 08/6/2018; Khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2355/UBND-KSTTHC ngày 10/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn cụ thể Quy trình giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai liên quan giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Chi cục Thuế; xã, phường và các cơ quan liên quan khác; Quy trình liên thông TTHC giữa Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện với Sở Tài nguyên và Môi trường; thống nhất việc tiếp nhận TTHC giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, tránh sự chồng chéo lẫn nhau, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC; thực hiện Quy trình chuẩn trên toàn tỉnh về lĩnh vực đất đai để đưa vào thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

          - Sở Thông tin và Truyên thông, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành về phần mềm để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo chỉ số hài lòng cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC; có Kế hoạch cụ thể phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện, Báo Quảng Nam tuyên truyền rộng rãi về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tổ chức, cá nhân biết thực hiện việc giao dịch giải quyết TTHC trên môi trường mạng được thuận lợi;

- Trung tâm HCC&XTĐT, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành để tiếp thu các ý kiến phản ảnh của các bên về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân một cách tốt nhất; đối với công tác Thỏa thuận nghiên cứu đầu tư các dự án do Trung tâm HCC&XTĐT chủ trì, yêu cầu Trung tâm HHC&XTĐT có trách nhiệm gửi hồ sơ đầy đủ cho các Sở, Ban, ngành liên quan trước khi tổ chức họp để có thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ dự án./.

                                                                                                                                                                  Trương Văn Hoài – Phòng Kiểm soát TTHC

Tác giả: Trương Văn Hoài - Phòng Kiểm soát TTHC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI