Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành để nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào giải quyết theo Quy trình bốn bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Hành HCC&XTĐT tỉnh.

Lượt xem: 838

Ngày 12/6/2018, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở, Ban, ngành để nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được phê duyệt tại Quyết định số1466/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh đưa vào thực hiện giải quyết theo Quy trình bốn bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư (HCC&XTĐT) tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Phòng chuyên môn trực thuộc. Sau khi nghe báo cáo của Sở, Ban, ngành, ý kiến thảo luận và phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận như sau:

- Yêu cầu các Sở, Ban, ngành tổ chức quán triệt sâu, rộng trong Đảng ủy đến Chi bộ, tập thể cơ quan, đơn vị quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 5139/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020; Thông báo số 973/TB-SNV ngày 31/5/2018 của Sở Nội vụ về ý kiến Kết luận của  đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang tại phiên họp thứ Chín của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm HCC&XTĐT; điều chuyển, sắp xếp, bố trí lại cán bộ trong cơ quan cho phù hợp để thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đúng hạn theo quy định; nghiêm túc gửi thư xin lỗi tổ chức, cá nhân liên quan đối với những hồ sơ trễ hạn;

- Các Sở, Ban, ngành khẩn trương làm việc với Công an tỉnh khắc con dấu thứ hai để ký, phát hành văn bản tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh theo Quy trình bốn bước; có trách nhiệm tổ chức lưu giữ, quản lý con dấu đúng quy định của phát luật hiện hành; chỉ đạo cán bộ biệt phái làm việc tại Trung tâm HHC&XTĐT phối hợp, kết nối với cán bộ văn thư tại cơ quan, đơn vị để vào số văn bản, phát hành văn bản đi đảm bảo đúng quy định;

- Khẩn trương và triển khai thực hiện nghiêm việc tổ chức, phân công lãnh đạo hoặc ủy quyền cho Trưởng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên trực thuộc đến Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh làm việc, thực hiện ký giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo Quy trình bốn bước đối với các TTHC đã được phê duyệt tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh;

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm và đúng tiến độ tại Kế hoạch số 6308/KH-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; yêu cầu các Sở, Ban, ngành tiến hành rà soát những TTHC có tần suất giải quyết nhiều cho tổ chức, công dân để đăng ký đưa vào Trung tâm HCC&XTĐT, đến ngày 30/6/2018 có tối thiểu 50% tổng số TTHC và đến ngày 31/12/2018 có tối thiểu 70% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của các Sở, Ban, ngành được phê duyệt đưa vào tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh;

- Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh có trách nhiệm bố trí phòng làm việc, máy vi tính, trang thiết bị cho lãnh đạo các Sở, Ban, ngành đến làm việc để ký duyệt hồ sơ tại chỗ; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân một cách tốt nhất;

- Đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, ủy quyền cho các địa phương, đơn vị trực thuộc; yêu cầu các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện Công văn số 1088/VPUBND-KSTHC ngày 08/6/2018 tiếp tục rà soát đăng ký TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho các Sở, Ban, ngành giải quyết, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 18/6/2018 đề tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Tác giả: Trương Văn Hoài - Phòng Kiểm soát TTHC

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI