Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Hoàn thành việc cấp hơn 1,3 triệu căn cước công dân cho công dân trên địa bàn tỉnh Quang Nam trước ngày 01/7/2021

Lượt xem: 259

Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1520/UBND-NC về việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân.

Theo đó, ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1368/QĐTTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD), đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đặc biệt, mục tiêu quan trọng nhất là tạo điều kiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính được thuận tiện, nhanh chóng nhất và tiết kiệm thời gian, chi phí trong thời kỳ công nghệ số, chính phủ điện tử. Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Nam phải hoàn thành việc cấp hơn 1,3 triệu CCCD cho công dân trên địa bàn tỉnh trước ngày 01/7/2021.

Để thực hiện hiệu quả Dự án theo chỉ đạo của Chính phủ; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân biết ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD; xác định việc triển khai thực hiện Dự án này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử.

2. Công an tỉnh chủ trì, huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả công tác cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phải đạt chỉ tiêu cấp hơn 1,3 triệu thẻ CCCD trước ngày 01/7/2021. Tham mưu, chủ trì và hướng dẫn các ngành, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ khi tham gia hỗ trợ cho các tổ cấp căn cước công dân trên địa bàn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về vai trò, tầm quan trọng của Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Dự án nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về vai trò, ý nghĩa của công tác cấp CCCD, góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân. Chỉ đạo các cơ quan thông tin cấp huyện, cấp xã phối hợp với lực lượng Công an địa phương tổ chức tuyên truyền, thông báo 2 trên các phương tiện truyền thông về thời gian, địa điểm thực hiện cấp CCCD trên địa bàn.

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ công tác thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an cơ sở tiến hành rà soát, lập danh sách số người trong diện cấp CCCD; đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an trong việc cấp CCCD lưu động tại cơ quan, đơn vị mình.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện Dự án, nhất là phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai để hoàn thiện thông tin. Quan tâm hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác cấp thẻ CCCD đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

7. Đề nghị Liên Đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức công đoàn thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn về chủ trương của UBND tỉnh trong việc thực hiện "Chiến dịch cấp căn cước công dân " trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với lực lượng Công an để được tổ chức cấp CCCD ngay tại đơn vị mình và bố trí thời gian, tạo điều kiện cho người lao động được làm thủ tục cấp căn cước công dân.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng và tăng cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp vận động đoàn thể, hội viên và Nhân dân tham gia "Chiến dịch cấp căn cước công dân " trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu đúng ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền và nghĩa vụ công dân trong việc cấp CCCD, vận động Nhân dân đến làm CCCD đúng thời gian, địa điểm được thông báo. Phân công, bố trí Đoàn viên, hội viên hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục CCCD.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch cấp căn cước công dân" trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Công văn số 1520/UBND/NC ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI