Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 356

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành các Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại 03 đơn vị bầu cử và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 23 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh

1. Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV được thành lập tại 03 đơn vị bầu cử: 

- Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn; Văn phòng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại đơn vị bầu cử số 1 đặt tại Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc.
- Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Hội An và các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức; Văn phòng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại đơn vị bầu cử số 2 đặt tại Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên.
- Đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Tam Kỳ và các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh; Văn phòng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại đơn vị bầu cử số 3 đặt tại Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại các đơn vị bầu cử căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV theo đúng quy định.

2. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 23 đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phương, Điện Minh và các phường: Điện Dương, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Ngọc thuộc thị xã Điện Bàn.
- Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Tiến, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước và các phường: Điện An, Vĩnh Điện thuộc thị xã Điện Bàn.
- Đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã, phường thuộc thành phố Hội An.
- Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Duy Thu, Duy Phú, Duy Tân, Duy Hoà, Duy Châu, Duy Trinh, Duy Trung, Duy Sơn và thị trấn Nam Phước thuộc huyện Duy Xuyên;
- Đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã: Duy Phước, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải thuộc huyện Duy Xuyên.
- Đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã: Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, thị trấn Ái Nghĩa thuộc huyện Đại Lộc.
- Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Đại An, Đại Hòa, Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Thắng, Đại Hồng thuộc huyện Đại Lộc.
- Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Đông Giang.
- Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã thuộc huyện Tây Giang.
- Đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang.
- Đơn vị bầu cử số 11 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Phước Sơn.
- Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Hiệp Đức.
- Đơn vị bầu cử số 13 các xã, thị trấn thuộc huyện Quế Sơn.
- Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã thuộc huyện Nông Sơn.
- Đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã Bình Dương, Bình Giang, Bình Đào, Bình Triều, Bình Sa, Bình Nam, Bình Minh, Bình Hải, Bình Phục, Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam thuộc huyện Thăng Bình.
- Đơn vị bầu cử số 16 gồm các xã: Bình Phú, Bình Quế, Bình Chánh, Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Lãnh, Bình Tú, Bình Trung, Bình An thuộc huyện Thăng Bình.
- Đơn vị bầu cử số 17 gồm các xã, phường thuộc thành phố Tam Kỳ.
- Đơn vị bầu cử số 18 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Ninh.
- Đơn vị bầu cử số 19 gồm các xã: Tam Tiến, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà thuộc huyện Núi Thành.
- Đơn vị bầu cử số 20 gồm các xã: Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Giang, Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành thuộc huyện Núi Thành.
- Đơn vị bầu cử số 21 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Phước.
- Đơn vị bầu cử số 22 gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Trà My.
- Đơn vị bầu cử số 23 (gồm các xã thuộc huyện Nam Trà My.

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định./.

Tác giả: Tấn Tân

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
4
 • Bà Hoàng Thị Việt An
  24/04/1979 ( 42 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Xuân
  25/04/1974 ( 47 tuổi )
 • Ông Trần Văn Hữu
  13/04/1977 ( 44 tuổi )
 • Bà Hoàng Thị Dịêu Hiền
  04/04/1986 ( 35 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI