Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết nguyên đán năm 2021

Lượt xem: 369

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 672/BTNMT-TCMT ngày 08/02/2021, để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo, dịch chồng dịch, tại Công văn số 812/UBND-KTN ngày 09/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 958/UBNDKTN ngày 28/02/2020 về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1971/UBND-KTN ngày 10/4/2020 về việc hướng dẫn thu gom, vận chuyển xử lý chất thải lây nhiễm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 554/UBND-KTN ngày 28/01/2021 về việc tăng cường quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh và báo cáo tình hình quản lý chất thải sinh hoạt trong năm 2020. Bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý thông tin và kịp thời huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nhanh chóng, hiệu quả; báo cáo kịp thời đến các cơ quan chuyên trách ứng phó các sự cố môi trường và các sự cố khác (phòng chống cháy nổ, hóa chất, tràn dầu, vận chuyển hàng nguy hiểm,…) và phối hợp trong công tác ứng phó, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và kiểm soát chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đảm bảo an toàn môi trường; đồng thời tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý chất thải năm 2020 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 554/UBND-KTN ngày 28/01/2021.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn và lực lượng công an chính quy địa phương bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực đảm bảo tiếp nhận, xử lý thông tin để tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và xử lý, khắc phục sự cố cháy nổ nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời bằng biện pháp nghiệp vụ phát hiện các hành vi vi phạm về công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nói riêng đảm bảo môi trường và an ninh trật tự tại các địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông nhằm quán triệt với từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và người dân về việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoáng cách, không tụ tập, khai báo y tế) trong quá trình chuyển giao, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định và tăng cường công tác vệ sinh, môi trường địa phương để đảm bảo sinh hoạt của người dân.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp thông tin, truyền thông nhằm quán triệt với từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và người dân về việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) trong quá trình chuyển giao, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định; đồng thời tăng cường công tác vệ sinh, môi trường địa phương để đảm bảo sinh hoạt an toàn của người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt các phương án thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh đối với các loại chất thải phát sinh trên địa bàn, tập trung vào các khu vực có cơ sở chăn nuôi hoặc giết mổ, các khu vực chợ, khu dân cư tập trung và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh lượng lớn chất thải. Bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý thông tin, đồng thời huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý, khắc phục sự cố môi trường và các sự cố khác (cháy nổ, hóa chất, tràn dầu, vận chuyển hàng nguy hiểm) trên địa bàn quản lý nhanh chóng, hiệu quả. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương (đặc biệt là các địa phương có khu xử lý rác thải).

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Xử lý Môi trường Quảng Nam và các đơn vị có hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm: Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đảm bảo quy trình, vệ sinh, an toàn môi trường theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 958/UBND-KTN ngày 28/02/2020 về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1971/UBNDKTN ngày 10/4/2020 về việc hướng dẫn thu gom, vận chuyển xử lý chất thải lây nhiễm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung. Tăng cường quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh và báo cáo tình hình quản lý chất thải sinh hoạt trong năm 2020 (đặc biệt lưu ý tại có cơ sở chăn nuôi hoặc giết mổ, các khu vực chợ, khu công cộng, khu dân cư tập trung và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh lượng lớn chất thải) đảm bảo an toàn môi trường trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 554/UBND-KTN ngày 28/01/2021. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác dân vận, đảm bảo môi trường trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và an ninh trật tự địa phương trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
3
  • Bà Trần Thị Kim Phượng
    10/03/1988 ( 33 tuổi )
  • Ông Nguyễn Mười
    02/03/1975 ( 46 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI