Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 223

Ngày 01/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 608/UBND-KTN chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Công văn số 4449/UBND-KTN ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4888/UBND-KTN ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc lắp đặt và duy trì hoạt động camera, trạm cân của các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp phép khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình về công tác quản lý và hoạt động khai thác vàng trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh và đề xuất biện pháp quản lý; đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác vàng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cụ thể: Kiểm tra, rà soát lại tất cả các hạng mục công trình bảo vệ môi trường (đặc biệt là công trình hệ thống xử lý nước thải, các bãi chứa xái quặng), nếu các công trình không đảm bảo phải khẩn trương thực hiện cải tạo đúng theo hồ sơ môi trường hoặc giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận. Đối với các dự án chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án: khẩn trương lập hồ sơ xin vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án theo đúng quy định tại Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9, Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ) gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh để chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cho phép trước khi vận hành thử nghiệm. Sau khi kết quả vận hành đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn các Công ty lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng hồ sơ môi trường được duyệt; nộp đầy đủ, kịp thời tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của dự án; thu gom toàn bộ nước thải, chất thải phát sinh của dự án để xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam trước khi thải ra môi trường. Không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân trong khu vực dẫn đến khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sở Công Thương nghiên cứu Luật Quy hoạch, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tiễn địa phương, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý đối với các quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh (trong đó có khoáng sản vàng) có thời gian thực hiện đến năm 2020 (số 3164/QĐ-UBND ngày 17/10/2013, số 3351/QĐ-UBND ngày 29/10/2014, số 1630/QĐ-UBND ngày 08/5/2015, số 4544/QĐ-UBND ngày 26/11/2015, số 2116/QĐ-UBND ngày 01/7/2019, số 1232/QĐUBND ngày 07/5/2020,…) để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở tham mưu giải quyết hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản cho các doanh nghiệp trong thời gian đến.

Sở Tài chính xem xét giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị, đề xuất về kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của các Sở, Ban, ngành, địa phương theo quy định.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu áp dụng thử nghiệm việc thuê VNPT hoặc Viettel lắp đặt, vận hành camera theo dõi, giám sát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế đối với những doanh nghiệp không lắp đặt camera hoặc đã lắp đặt camera nhưng không hoạt động, hoạt động không ổn định, liên tục và doanh nghiệp phải trả toàn bộ chi phí thuê dịch vụ lắp đặt, vận hành camera cho đơn vị được thuê theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 353/UBND-KTN ngày 20/01/2021. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Chi cục Thuế khu vực Phước Sơn - Nam Giang phối hợp với UBND huyện Phước Sơn tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế và kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp khai thác vàng trên địa bàn; thực hiện việc ấn định thuế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4888/UBND-KTN ngày 24/8/2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản hằng năm trên địa bàn cho phù hợp, gửi Sở Tài chính xem xét giải quyết; tránh trường hợp đề nghị bổ sung kinh phí nhiều lần.

Thống nhất lồng ghép nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Công văn số 4449/UBND-KTN ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh vào trong nội dung Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản hằng năm./.

Nguồn tin: Công văn số 608/UBND-KTN ngày 01/02/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914081693
Email: tuanta@quangnam.gov.vn
3
  • Bà Trần Thị Kim Phượng
    10/03/1988 ( 33 tuổi )
  • Ông Nguyễn Mười
    02/03/1975 ( 46 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI