Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Quy định tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào tại tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 1089

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 ban hành Quy định tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào tại tỉnh Quảng Nam.

Quy định gồm 5 Chương, 18 Điều quy định về việc tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào (gọi tắt là LHS) học tập tại tỉnh Quảng Nam, bao gồm: điều kiện, thủ tục tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và quản lý LHS; quyền lợi, trách nhiệm của LHS.

Quy định áp dụng đối với LHS học tập tại các cơ sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Nam, bao gồm: học tiếng Việt Nam, học trung cấp lý luận chính trị, học trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học; học viên thuộc chương trình bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyết định quy định cụ thể về các điều kiện tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh; thủ tục tiếp nhận và bàn giao lưu học sinh; quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu UBND tỉnh trong việc đẩy mạnh hợp tác về giáo dục và đào tạo với các địa phương của Lào có quan hệ hợp tác với tỉnh. Tổ chức làm việc với các địa phương của Lào để kiểm tra, đánh giá công tác bố trí, sử dụng nguồn nhân lực do tỉnh Quảng Nam giúp đào tạo; đồng thời, khảo sát, tìm hiểu về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương cũng như các ngành, nghề mà các địa phương của Lào cần giúp đào tạo để báo cáo và tham mưu UBND tỉnh. Tổ chức đón tiếp, làm việc với các đoàn công tác của Lào liên quan đến việc tiếp nhận, bàn giao LHS và hồ sơ của LHS; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến LHS tại Quảng Nam. Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định tiếp nhận và cấp học bổng đào tạo cho LHS trên cơ sở đề xuất của các cơ sở đào tạo, các ngành, đơn vị và địa phương. Phối hợp với các cơ sở đào tạo, các ngành, địa phương liên quan và cơ quan đại diện ngoại giao của Lào tại Việt Nam và Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Lào để thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao, đào tạo, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến LHS. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Quy định này; đồng thời tiếp nhận các thông tin, ý kiến của LHS liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách và các vấn đề liên quan đến LHS để phối hợp với cơ sở đào tạo và các cơ quan, địa phương liên quan của hai bên giải quyết kịp thời. Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo đột xuất, định kỳ 6 tháng, 1 năm tình hình tiếp nhận, bàn giao, đào tạo, quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với LHS tại Quảng Nam cho UBND tỉnh và các Bộ, ngành theo yêu cầu. Phối hợp với các cơ sở đào tạo để hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện việc gia hạn tạm trú, gia hạn thị thực, visa cho LHS tham gia học tập tại tỉnh Quảng Nam.

Đơn vị tiếp nhận đào tạo LHS chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh cho LHS tại đơn vị mình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục xin cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ hoặc thu hồi các loại giấy tờ có liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của LHS tại Quảng Nam theo quy định của Luật xuất nhập cảnh. Chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo trình đào tạo, đảm bảo chất lượng chuyên môn đào tạo; bố trí lớp học, giảng viên giảng dạy, hướng dẫn LHS; theo dõi, quản lý việc học tập, nghiên cứu của LHS; tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, làm tiểu luận, luận văn, bảo vệ khóa luận, tốt nghiệp, phát chứng chỉ, chứng nhận, bằng tốt nghiệp theo thẩm quyền cho LHS theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh và của cơ sở đào tạo; kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh quy định chung về chương trình đào tạo cho LHS trong trường hợp cần thiết. Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Việt trước khi tiếp nhận LHS vào học chính khóa (nếu thấy cần thiết). Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ, chính sách, kinh phí đào tạo của tỉnh dành cho LHS diện nhận học bổng của tỉnh hoặc được tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí theo đúng quy định. Phối hợp với đơn vị cấp học bổng thực hiện chi trả và thanh toán các chế độ, chính sách, kinh phí đào tạo của đơn vị cấp học bổng cho LHS theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên và việc thu, chi phải đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Tổng hợp danh sách và có văn bản gửi Sở Ngoại vụ để tham mưu UBND tỉnh bàn hành Quyết định tiếp nhận và cấp học bổng đào tạo cho LHS. Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) và Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả tuyển sinh, tiếp nhận, bàn giao, đào tạo, thực hiện các chế độ, chính sách và kết quả học tập, rèn luyện của LHS. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt giao lưu hữu nghị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Lào cho LHS tại cơ sở đào tạo. Mỗi cơ sở đào tạo bố trí cán bộ phụ trách công tác LHS tại đơn vị, thực hiện hỗ trợ, tư vấn cho LHS để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo, các ngành, địa phương liên quan của tỉnh tiến hành kiểm tra,  thanh tra, giám sát, hướng dẫn việc thu, chi và thanh quyết toán kinh phí liên quan đến công tác đào tạo LHS đảm bảo theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí đảm bảo phục vụ cho các hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo của tỉnh Quảng Nam với các địa phương của Lào.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ sở tiếp nhận đào tạo, các ngành, địa phương liên quan của tỉnh hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ hoặc thu hồi các loại giấy tờ có liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của LHS tại Quảng Nam theo quy định của Luật xuất nhập cảnh; thực hiện công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, an toàn đối với LHS trong thời gian học tập, nghiên cứu, cư trú tại Quảng Nam./.

Tác giả: Kiều Trâm

Nguồn tin: Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 30/7/2020

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Nguyễn Như Công
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0914029888
Email: congnn@quangnam.gov.vn
9
 • Ông Lê Văn Thanh
  22/09/1964 ( 57 tuổi )
 • Ông Trương Hồng Hải
  26/09/1983 ( 38 tuổi )
 • Ông Nguyễn Tiến Đông
  02/09/1980 ( 41 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI