Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu

Lượt xem: 467

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6615/UBND-NC chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng con dấu, với các nội dung như sau:

        Thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng con dấu theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý và sử dụng con dấu vẫn còn một số hạn chế như: Chưa chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn sau khi đăng ký; một số vi phạm về quản lý, sử dụng con dấu chưa được phát hiện, xử lý kịp thời; việc quản lý, sử dụng con dấu của một số cơ quan, tổ chức chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng đóng dấu sai quy định, không đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu. Trong khi đó, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện các hành vi như: làm giả các loại văn bằng chứng chỉ, giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, ... rao bán qua mạng xã hội, trên các trang web, gửi tin nhắn vào số điện thoại cá nhân. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã phát hiện tình trạng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan về con dấu, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

        Tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý, sử dụng con dấu; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan để cán bộ, nhân viên trong cơ quan, tổ chức nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức ban hành quy chế và thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Giấy phép hoạt động hoặc bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho Công an tỉnh. Con dấu đang sử dụng bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc có thay đổi tổ chức, đổi tên thì phải thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu, nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Con dấu bị mất trong thời hạn 02 ngày kể từ khi phát hiện mất con dấu phải thông báo ngay bằng văn bản cho Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mất con dấu để phối hợp, giải quyết.

          Các cơ quan, tổ chức có chức năng cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, Giấy chứng nhân, các giấy tờ liên quan... cần quản lý chặt chẽ các loại phôi, biểu mẫu không để thất thoát ra bên ngoài để các đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Trường hợp phát hiện các loại giấy tờ giả phải thông báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh, điều tra xử lý theo quy định.

          Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thường xuyên các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu; hậu quả của việc mua bán, sử dụng các loại giấy tờ, bằng cấp giả để các tổ chức, các nhân biết thực hiện.

          Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện “Cơ sở dữ liệu quản lý con dấu”, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, giải quyết kịp thời thủ tục đăng ký con dấu của các cơ quan, tổ chức. Quản lý chặt chẽ dữ liệu con dấu phục vụ công tác xác minh, điều tra các hành vi có liên quan đến làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Phát hiện, xử lý kịp thời các tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về làm giả hồ sơ, tài liệu, giấy tờ, con dấu.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, quản lý việc thực hiện thông báo mẫu con dấu, sử dụng con dấu của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời niêm yết mẫu con dấu của các doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để các tổ chức, cá nhân biết, theo dõi./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI