Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019

Lượt xem: 437

Ngày 30/10/2019 tại thành phố Hội An, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

     Theo kế hoạch tập huấn năm 2019, tỉnh sẽ triển khai 03 lớp (02 lớp cho cấp huyện, cấp xã và 01 lớp dánh cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh) cho cán bộ, công chức, viên chức đang phụ trách, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; từ ngày 30/10/2019 đến ngày 31/10/2019 có gần 400 cán bộ, công chức, viên chức của  11 UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 

Đ/C: Lê Ngọc Quảng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức được triển khai các văn bản mới về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch ban hành theo Quyết định 2855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai Nghị định số 61/2018; Quyết định số 274/QĐ-TTg về Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia… Nội dung của chương trình tập huấn bao gồm 08 nhóm chuyên đề: Giới thiệu tổng quan về công tác kiểm soát TTHC, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; hướng dẫn sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, hướng dẫn rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, công bố, công khai TTHC; Giải quyết TTHC theo quy trình “4 bước”, hướng dẫn đánh giá việc giải quyết TTHC và sử dụng Phần mềm “Hệ thống một cửa điện tử”, Cổng dịch vụ công; cuối cùng là trao đổi, thảo luận giải đáp thắc mắc cho cán bộ, công chức, viên chức tham dự dự hội nghị. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     Toàn cảnh Hội nghị tập huấn 

          Sau 02 ngày làm việc khẩn trương và tích cực, Ban tổ chức lớp đã hoàn thành tốt những chuyên đề cần báo cáo, truyền tải đủ nội dung đến các học viên; UBND cấp huyện, cấp xã nắm bắt được các các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các địa phương về công tác kiểm soát TTHC và triển khai thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng cổng dịch vụ công tỉnh và triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao được khả năng triển khai thực hiện nhiệm vụ, sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc tại cơ sở;  trang bị cho các học viên là cán bộ, công chức, viên chức đầu mối kiểm soát TTHC và tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã nắp bắt kịp thời chủ trương, nhiệm vụ, đáp ứng kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công việc tại cơ quan, đơn vị để vận dụng triển khai, thực cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại địa phương được tốt hơn, góp phần nâng cao công tác cải cách TTHC, cải cách hành chính của tỉnh nhà.

Tác giả: Văn Thảo, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI