Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về Cổng Dịch vụ công quốc gia

Lượt xem: 957

Ngày 01/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia do Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Mai Tiến Dũng chủ trì.

Hội nghị có sự tham dự của các Bộ, ngành trung ương, đại diện Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT) và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ trì, tham dự có các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an, Bảo hiểm xã hội, Thuế; VNPT tỉnh Quảng Nam; Cơ quan báo chí, truyền thông và các phòng, ban chuyên môn có liên quan.


Tại Điểm cầu tỉnh Quảng Nam & Toàn cảnh hội nghị trực tuyến
         
          Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia là việc quan trọng, nhiệm vụ lớn để tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Theo đó, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính là sự thành công trong cung cấp dịch vụ công của Chính phủ, đúng theo phương châm Chính phủ: Phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

           Tại Hội nghị, Đại diện Cục Kiểm soát thủ tục hành chính báo cáo các chuyên đề về lộ trình thực hiện, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; rà soát chuẩn hóa và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia của Bộ, ngành, địa phương.

          Theo đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất là: https://dichvucong.gov.vn; Hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính tại địa chỉ https://csdl.dichvucong.gov.vn; Hệ thống phản ánh kiến nghị tại địa chỉ  https://pakn.dichvucong.gov.vn  để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức cũng như gửi phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính trên phạm vị cả nước.

          Về lộ trình thực hiện, Cổng Dịch vụ công quốc gia dự kiến khai trương vào cuối tháng 11/2019, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký khuyến mãi; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp; cấp mới điện hạ áp và trung áp; thanh toán tiền điện; thông báo thực hiện khuyến mãi. Để xây dựng thành công Cổng Dịch vụ công quốc gia, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện. Các ý kiến cho rằng cần tăng cường rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nên có giao diện thống nhất và danh mục thủ tục hành chính liên thông từ địa phương đến Trung ương; nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia…

          Tham gia phát biểu tại hội nghị, tỉnh Quảng Nam có một số kiến nghị, đề xuất:

  
Đ/C Trần Văn Tân: Phát biểu tại Hội nghị

* Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đồng thời với việc, tăng cường chỉ đạo các Bộ, ngành TW và các địa phương triển khai mạnh mẽ việc áp dụng chính thức gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của TTCP trên phạm vi cả nước; cụ thể hóa, triển khai thực hiện lưu trữ, luân chuyển, số hoá văn bản trên môi trường mạng theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV; chỉ đạo các bộ, ngành TW hoàn thiện chuẩn cấu trúc dữ liệu dùng chung và chuyên ngành để phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ thông tin, trích xuất dữ liệu giữa các hệ thống được thuận lợi.

* Đối với Bộ, ngành: Đối với các Dịch vụ công mức độ 3 và 4 do bộ, ngành xây dựng cần tăng cường hướng dẫn các địa phương sử dụng, giải quyết thủ tục hành chính đối với các dịch vụ công trên môi trường mạng. Bộ Nội vụ ban hành quy định hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ để tạo sự thống nhất và động lực cho cán bộ, CCVC thực hiện công việc.

* Đối với Văn phòng Chính phủ: Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, phần mềm báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tiện ích, dễ dàng tra cứu, sử dụng. Đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia cần có tính năng đồng bộ dữ liệu từ bộ, ngành trung ương về địa phương nhằm thuận lợi cho việc bổ sung, sửa đổi thông tin thủ tục hành chính; hỗ trợ, quan tâm, hướng dẫn kịp thời về nghiệp vụ, tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện theo dõi cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng Công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định “Danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông” từ trung ương đến địa phương; “Danh mục thủ tục hành chính bộ, ngành giao cho địa phương tiếp nhận tại “Trung tâm Phục vụ hành chính công” để áp dụng, triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước;  hướng dẫn tổng quan “sơ đồ, quy trình chuẩn hoá” để xây dựng quy trình nội bộ, thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử để các tỉnh, thành vận dụng triển khai đồng bộ, thống nhất đúng quy định.

          Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: Cổng Dịch vụ công quốc gia được xây dựng với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công. Cổng Dịch vụ công quốc gia đưa vào sử dụng hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị: Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin “Một cửa” điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm các chức năng theo quy định, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sớm ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử, hướng tới xử lý 100% hồ sơ bằng điện tử. Thống nhất giao diện Cổng Dịch vụ công quốc gia trên toàn quốc theo hướng đơn giản, dễ hiểu, không rườm rà, phức tạp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sử dụng; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy chế phối hợp trong hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng. Các Bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát TTHC, thời gian giải quyết TTHC, bảo đảm nhanh gọn, đúng quy trình, đồng thời làm tốt việc kết nối, chia sẻ dịch vụ công của các Bộ, ngành Trung ương với các địa phương, khắc phục tình trạng kết nối nội bộ như lâu nay.

Tác giả: (Văn Thảo: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Nam)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI