Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phê duyệt Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Lượt xem: 321

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức OneSky tài trợ tại Quyết định số 3413/QĐ-UBND, với các nội dung chính như sau:

Dự án Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam do Tổ chức OneSky tài trợ; UBND tỉnh là Cơ quan chủ quản và giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ dự án; UBND huyện Duy Xuyên và UBND thị xã Điện Bàn là cơ quan phối hợp thực hiện Dự án.

Dự án được phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non là con công nhân ở khu vực có Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Thời gian thực hiện dự án:

Giai đoạn I: Từ tháng 09/2019 đến tháng 08/2021 tại thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên;

Giai đoạn II: Từ tháng 09/2021 đến tháng 08/2022 tại các địa phương có Khu Công nghiệp, khu chế xuất.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ dự án và chịu trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ và UBND các huyện, thị xã: Duy Xuyên, Điện Bàn và các địa phương liên quan lập kế hoạch triển khai dự án chi tiết, thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định.

Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Tác giả: Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI