Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công

Lượt xem: 828

Tại Công văn số 5941/UBND-KTTH ngày 04/10/2019, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, với các nội dung như sau:

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ công trực thuộc (cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội, công ty nước sạch, điện lực, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính,…) xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng có khả năng kết nối với phần mềm ứng dụng của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu tiền dịch vụ, tiền phí… bằng phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động… để tổ chức, cá nhân dễ dàng, thuận lợi thanh toán không dùng tiền mặt; báo cáo kết quả thực hiện và phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam trước ngày 01/12/2019 để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định.

Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn 100% các trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị (khuyến khích địa bàn khác đủ điều kiện thực hiện) đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5455/UBND-KTTH ngày 16/9/2019; hoàn thành trước tháng 12/2019.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các tổ chức thanh toán trung gian trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội, đơn vị cung ứng nước sạch sản xuất, sinh hoạt, điện lực, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính,… đảm bảo hạ tầng thanh toán, trang thiết bị, phần mềm, dịch vụ thanh toán thông suốt, an toàn, tiện lợi; đồng thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị và tổng hợp các khó khăn vướng mắc tham mưu UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Tác giả: Kiều Trâm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI