Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tiếp, làm việc với Đoàn công tác Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội kiểm tra, đánh giá huyện nghèo tỉnh Quảng Nam.

Lượt xem: 244

Sáng ngày 24/7/2019, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh đã có tiếp, buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội kiểm tra, đánh giá huyện nghèo tỉnh Quảng Nam

Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 25/5/2009 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ. UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của 06 huyện nghèo theo quy định; Kế hoạch số 867/KH-UBND ngày 24/3/2009 về việc triển khai Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ; trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể của Sở, ngành và địa phương để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù để góp phần đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đặc biệt là Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 và Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững; chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh theo Nghị quyết 55/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 và Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017,…

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam đã báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết  30a: Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010: cuối năm 2010 trên địa bàn 03 huyện nghèo của tỉnh còn 7.115 hộ nghèo, tỷ lệ 48,54%; giảm 8,90% so với năm 2008 (57,44%); bình quân giảm 4,45%/năm; theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015: cuối năm 2015 trên địa bàn 06 huyện nghèo của tỉnh còn 17.664 hộ nghèo, tỷ lệ 43,78%; giảm 25,36% so với năm 2010 (69,14%); bình quân giảm 5,07%/năm; theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020: cuối năm 2018 trên địa bàn 06 huyện nghèo của tỉnh còn 16.893 hộ nghèo, tỷ lệ 38,91%; giảm 16,14% so với năm 2015 (55,06%); bình quân giảm 5,38%/năm. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân trên 5%/năm, đạt và vượt mục tiêu theo Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ và Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đề ra (huyện nghèo giảm 4%/năm).


Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả về giảm nghèo tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững. Về các đề xuất, kiến nghị của địa phương, Đoàn công tác ghi nhận, nghiêm túc tiếp thu, báo cáo với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để có những sửa đổi phù hợp, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo tại tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới./.  

Tác giả: Hoàng Nguyên

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI