Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng chính phủ tổ chức

Lượt xem: 423

Chiều ngày (14/5) Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tại đầu cầu Chính phủ Đ/c Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị; tham dự cuộc họp có Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan và các Đ/c lãnh đạo của bộ, ngành ở Trung ương và các điểm cầu địa phương trên cả nước.


Tại điểm cầu Chính phủ

          Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam Đ/c Trần Văn Tân chủ trị Hội nghị; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các phòng, ban liên quan của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.


Đ/C: Trần Văn Tân chủ trì điểm cầu Quảng Nam

          Đại diện cho điểm cầu Chính phủ Cục Trưởng Ngô Hải Phan báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong 04 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2019 với một số nội dung chính: Tình hình kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP; tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị Quyết số 02/NQ-CP; tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về kiện toàn tổ chức Bộ phận một cửa các cấp, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng, nâng cấp cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tình hình thực hiện gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Đại diện cho địa phương Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tân tham gia phát biểu và có một số đề xuất với Hội nghị:


Điểm cầu tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3257/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh. Đồng thời, Quảng Nam cũng đã thực hiện thí điểm thành lập Trung tâm hành chính cấp huyện tại: TP Tam Kỳ, TP Hội An, TX Điện Bàn; kiện toàn Bộ phận Một của các cấp theo quy định.

Đã công bố đầy đủ các Thủ tục hành chính trên toàn tỉnh; xây dựng quy trình nội bộ thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một của điện tử hoạt động ổn định phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thống kế báo cáo, đồng thời phục vụ đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực đảm bảo quy định của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Sau hơn 02 năm đi vào hoạt động, Trung tâm HCC tỉnh đã tạo hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện khi công dân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính với các cơ quan nhà nước; góp phần thay đổi phương thức làm việc, thay đổi thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính phục vụ, tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các chuẩn dữ liệu dùng chung và chuyên ngành để phục vụ liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Bộ, ngành Trung ương khi xây dựng các thủ tục hành chính trong Văn bản QPPL cần đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện giải quyết; kịp thời đăng tải công khai thủ tục hành chính mới trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất; Bộ Nội vụ sớm ban hành quy định hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp; Bộ Tài chính sớm ban hành quy định về mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính.                                                      

Văn Thảo (Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính Quảng Nam)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI