Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác phòng, chống hạn, nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2019.

Lượt xem: 330

Vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh được triển khai trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, không mưa; mực nước tại các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Tranh 2 và Đắk Mi 4 thấp hơn giá trị quy định, mực nước tại các hồ chứa thủy lợi xấp xỉ giá trị trung bình nhiều năm; dòng chảy trên các sông bị suy giảm nghiêm trọng; nước mặn đã xâm nhập sâu vào các cửa sông. Tình hình khô hạn, thiếu nước, nhiễm mặn có khả năng xảy ra trên diện rộng trong thời gian đến.

Để chủ động phòng, chống và có những biện pháp giảm thiểu những ảnh hưởng của hạn hán, mặn xâm nhập, đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019; UBND tỉnh ban hành Công văn số 2617/UBND-KTN ngày 14/5/2019 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn năm 2019 và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng ElNino trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, bổ sung và thực hiện Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2019 do UBND cấp huyện phê duyệt; theo đó, chủ động thực hiện các biện pháp công trình, phi công trình, phân công trách nhiệm, các điều kiện để tổ chức thực hiện phòng chống hạn, nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2019 có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trực tiếp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc do hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn gây ra. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo sửa chữa các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng phải có giải pháp cấp nước cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu nước sinh hoạt. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo. Quán triệt và phổ biến cho nhân dân về chủ trương sử dụng giống ngắn ngày và trung ngày theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT để gieo sạ nhằm rút ngắn thời gian tưới; rà soát, xác định những vùng khó khăn về nước tưới để có phương án vận động nhân dân chuyển sang các cây trồng cạn khác có khả năng chịu hạn cao. Chỉ đạo các địa phương tổ chức ra quân, huy động nhân dân thực hiện công tác nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, đào ao trữ nước, đóng giếng, lắp đặt trạm bơm dã chiến, thu giữ nguồn nước hồi quy, đắp bờ giữ nước, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất. Củng cố hoạt động các tổ chức Hợp tác dùng nước để phục vụ công tác dẫn nước vào ruộng đảm bảo tiết kiệm, hạn chế thất thoát lãng phí nước tưới. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt; thực hiện chế độ tưới luân phiên, tưới lứa, tưới tiết kiệm.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi ở địa phương: Thực hiện việc tính toán, cân đối khả năng nguồn nước của các hồ chứa nước, xây dựng kế hoạch điều tiết phù hợp nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất cho đến cuối vụ; thực hiện các biện pháp tưới luân phiên, tưới "khô, ướt xen kẽ" để tiết kiệm nước. Chỉ đạo các Chi nhánh Thủy lợi tập trung cán bộ theo dõi thường xuyên tình hình đồng ruộng, phối hợp với địa phương điều tiết, phân phối nước và hỗ trợ cho địa phương không để xảy ra thiếu nước trên diện rộng. Tăng cường công tác quản lý nước tưới, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hợp tác dùng nước để sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả. Khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp công trình chống hạn theo phương án đã được phê duyệt đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo.

Công ty Điện lực Quảng Nam: Có kế hoạch ưu tiên nguồn điện cho các trạm bơm trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn hoạt động, nhất là trong các đợt hồ thủy điện xả nước.

Các nhà máy thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và thống nhất kế hoạch xả nước qua phát điện theo các đợt gắn với nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019 ở hạ du, nhằm đảm bảo sử dụng nước hiệu quả nhất.

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, tham mưu UBND tỉnh tạm ứng kinh phí cho các địa phương, đơn vị thực hiện các giải pháp công trình chống hạn, nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2019.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tình hình thực hiện công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn của các địa phương, đơn vị; thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Tác giả: Nguyễn Kim Châu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI