Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tổ công tác của Văn phòng Chính phủ làm việc với Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam về công tác văn phòng.

Lượt xem: 397

Chiều ngày 08/5/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, Tổ công tác của Văn phòng Chính phủ làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về công tác văn phòng theo Công văn số 3703/VPCP-HC ngày 04/5/2019. Đồng chí Văn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các lãnh đạo các Phòng liên quan làm việc với Đoàn công tác.


quang cảnh cuộc họp


         
Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo về tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin; quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản; gửi, nhận văn bản điện tử và áp dụng chữ ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia tại Văn phòng; theo đó: Văn phòng UBND tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản. Việc soạn thảo, ban hành văn bản tại Văn phòng đảm bảo về nội dung và thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005, Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ và Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời thực hiện việc kiểm tra thể thức, kỹ thuật, thủ tục ban hành theo quy định trước khi vào số, phát hành văn bản đảm bảo chặt chẽ, văn bản đến được tiếp nhận tập trung vào một đầu mối tại Văn thư đóng dấu ĐẾN để scan, chuyển lãnh đạo cho ý kiến, giao người xử lý và theo dõi thời hạn xử lý. Văn bản đi được đăng ký, ghi số, ngày, tháng; ghi “Đã ký” ở phần chữ ký và cập nhật lên mạng, trừ văn bản có độ Mật. Văn bản đi chỉ gửi cho đơn vị, cá nhân có trong “Nơi nhận”, giao nhận đều có ký nhận.Việc quản lý và sử dụng con dấu Văn phòng đã thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 25, Điều 26 của Nghị định số110/NĐ-CP ngày 08/4/2007 của Chính phủ về công tác văn thư, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. Dấu của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh được giao bảo quản an toàn tại phòng làm việc và tủ có khóa của Văn thư. Thực hiện việc đóng dấu khi có chữ ký của người có thẩm quyền; tuyệt đối không đóng dấu khống chỉ. Dấu bị mòn, bị biến dạng kịp thời làm thủ tục khắc dấu mới. Quá trình sử dụng chưa có sai sót nào xảy ra. 

Triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lưu trữ. Tài liệu lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh từ năm 1997 đến năm 2004 đã được giao nộp cho Chi cục Văn thư và Lưu trữ tỉnh. Tài liệu từ năm 2005 đến nay được lưu giữ bảo quản tại Kho của Văn phòng UBND tỉnh. Hằng năm đã tổ chức giao nộp khối tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn về kho Lưu trữ lịch sử theo đúng thời gian quy định. Văn bản, tài liệu tại Văn phòng được hệ thống hóa, phân loại, chỉnh lý và xác định thời hạn bảo quản cho từng loại hồ sơ, tài liệu một cách khoa học, sắp xếp có hệ thống nhằm phục vụ cho việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Đã áp dụng phần mềm phục vụ cho công tác lưu trữ từ năm 2012.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Văn phòng được chú trọng, tất cả các chuyên viên đều ứng dụng phần mềm Quản lý hồ sơ công việc Q-office để xử lý, tra cứu và ban hành văn bản trên môi trường mạng, các chương trình công tác, lịch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh, thông tin kinh tế - xã hội, thông tin cải cách hành chính, thông báo kết luận của lãnh đạo, văn bản quy phạm pháp luật… đều được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Văn phòng. Thường xuyên duy trì quản lý vận hành, mở rộng, cải tiến, nâng cấp hệ thống hệ thống: Website Văn phòng, trang văn bản quy phạm pháp luật, chương trình hồ sơ công việc, công báo điện tử, phần mềm cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ tại cơ quan; phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.

         
Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1732/KH- VPUBND ngày 06/9/2018 về triển khai Quy chế quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị tại Văn phòng UBND tỉnh theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 ban hành Quy chế gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến nay, việc áp dụng chữ ký số tại Văn phòng UBND tỉnh cơ bản đã được thực hiện tốt và gửi liên thông với các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh (trừ văn bản Mật và những văn bản không kẹp file).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý văn bản và ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quá trình quản lý còn gặp khó khăn, vướng mắc: Hệ thống phần mềm hồ sơ công việc chậm nên khó khăn trong việc gửi liên thông văn bản; Về ký số văn bản điện tử: Chưa đáp ứng đúng Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ, hiện nay chỉ ký số đối với tổ chức, chưa thực hiện ký số đối với cá nhân; Chữ ký số còn lỗi không ký được như: File phụ lục đính kèm bằng Excel nhiều trang nên khi ký số bị treo; Khi lãnh đạo ký số thì file văn bản định dạng PDF nên văn thư không sửa được (thêm số, ngày gửi…)…

Tổ công tác của Văn phòng Chính phủ đã ghi nhận và tiếp thu các đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp; theo đó, sau khi kết thúc chuyến công tác làm việc với các tỉnh, thành phố theo kế hoạch, Tổ công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo đúng quy định; đồng thời sẽ hướng dẫn cụ thể để các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trong thời gian đến.

Tác giả: Hoàng Thị Xuân

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI