Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Lượt xem: 187

UBND tỉnh đã banh hành Công văn số 1274/UBND-KTTH ngày 13/3/2019 yêu cầu các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, cụ thể như sau:

         Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, xử lý các thủ tục kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2018 đối với các dự án chưa giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí theo quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, nhất là tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ hoàn thành hồ sơ thủ tục và công khai trong tổ chức đấu thầu theo quy định.

         Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm rà soát danh mục kế hoạch giao, khẩn trương nhập dự toán cho các dự án trên hệ thống TABMIS; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong xử lý các thủ tục kéo dài thời hạn thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 còn lại, cập nhật tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đề xuất xử lý các vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư theo quy định pháp luật.

         Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước, quản lý vốn đầu tư. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

          Các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gởi Kho bạc nhà nước các cấp, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí kế hoạch năm 2019 và vốn năm 2018 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Nguyễn Văn Viên (TH)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI