Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh.

Lượt xem: 206

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1293/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

Mục đích: Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (sau đây gọi là Nghị định số 137/2018/NĐ-CP), góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội.

         
Yêu cầu: UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định cụ thể nội dung công việc, thực hiện đúng trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện đúng tiến độ nội dung Kế hoạch đề ra.

         
Các nội dung triển khai thực hiện, bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP; Xây dựng và ban hành Kế hoạch, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP; Tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát hoạt động hành nghề luật sư, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Công bố thủ tục hành chính về luật sư và hành nghề luật sư; Thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của luật sư; Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.


Tổ chức thực hiện:
UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung, công việc được phân công theo Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI