Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Công tác chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần từ ngày 04/3 đến ngày 10/3/2019

Lượt xem: 233

Trong tuần, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2016-2018) đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; dự làm việc với BTV Huyện ủy Nam Giang; tiếp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng Quy định và Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; làm việc với Ban Quản lý Khu KTM Chu lai và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh giải quyết các tồn tại sau khi giải thể, sát nhập Ban Quản lý dự án hạ tầng; làm việc với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và Sở Công Thương nghe báo cáo tiến độ thực hiện các công trình liên quan chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; nghe Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải báo cáo: Phương án thực hiện thí điểm hỗ trợ phát triển chăn nuôi miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 và Đề án hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng lâm sản, dược liệu tập trung trên địa bàn tỉnh; họp BCĐ công tác biên giới tỉnh; họp BCĐ Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo lại Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và Kế hoạch dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ; báo cáo dự án số hóa cơ sở dữ liệu người có công.UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn

Làm việc với Bộ, ngành Trung ương; tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Liên đoàn các đô thị Canada để bàn về việc thực hiện dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị nhằm giảm thiểu khí gây biến đổi khí hậu Việt Nam”; tiếp và làm việc với đại diện của Tập đoàn Zuru (New Zealand) để nghiên cứu đầu tư tại tỉnh; dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Sư đoàn BB 315; dự họp Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết
03 năm thực hiện NTM (2016-2018)

            Trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành 286 văn bản, trong đó 116 công văn,  52  quyết định, 7 thông báo, 1 Công điện, 5 Kế hoạch và các văn bản khác; nổi bật: UBND tỉnh ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 05/3/2019 Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh ở lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ban hành Kế hoạch số 1076/KH-UBND ngày 05/3/2019 Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019; ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2019…

 Một số tình hình:

- Một số kết quả nổi bật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong 03 năm 2016-2018: Tính đến ngày 31/12/2018, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh (204 xã) là 14,16 tiêu chí/xã (tăng 2,66 tiêu chí/xã so với năm 2015, tăng 1,05 tiêu chí so với năm 2017); có thêm 31 xã được công nhận đạt chuẩn NTM so với năm 2015, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2018 là 85 xã (kể cả xã Tân Hiệp đang hoàn chỉnh hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn NTM), đạt tỷ lệ 41,67%; không còn xã dưới 5 tiêu chí, còn 26 xã dưới 8 tiêu chí (giảm 35 xã so với năm 2015 và giảm 11 xã so với năm 2017); đã có 57 thôn được công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM (năm 2017: 20 thôn và năm 2018: 37 thôn); Giai đoạn 2016-2018, ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình xây dựng NTM hơn 4 ngàn 627 tỷ đồng, chiếm gần 53%, vốn tín dụng chiếm 38,5%, huy động doanh nghiệp, HTX chiếm 2,7% và nhân dân đóng góp quy ra giá trị chiếm 6%.

- Khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa IX: Để chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề, tại Công văn số 1071/UBND-TH ngày 04/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019 để bố trí lịch họp tham gia hoàn chỉnh nội dung, cho ý kiến và thông qua trước khi trình HĐND tỉnh. Cụ thể các nội dung như sau:

+ Sở Tài chính 3 nội dung: Nội dung, mức chi hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi áp dụng trên địa bàn tỉnh.

+ Sở Khoa học và Công nghệ 01 nội dung: Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh GĐ 2019-2025.

+ Sở Nội vụ 01 nội dung: Mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục – thể thao, khoa học - công nghệ và kỹ thuật, văn học – nghệ thuật.

+ Sở Xây dựng 01 nội dung: Báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả đầu tư xây dựng đô thị loại V và thị trấn huyện lỵ tại các huyện Nam Trà My, Tây Giang, Nông Sơn; đề xuất cơ chế hỗ trợ các huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị loại V và thành lập thị trấn huyện lỵ theo tinh thần Kết luận 38-KL/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020./.

Tác giả: Phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI