Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và triển khai nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Lượt xem: 170

Chiều ngày 26/02/2019, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Thu- Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và triển khai nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2019.

          

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu tại Hội nghị
      Năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, các cơ quan nhà nước triển khai “Năm dân vận chính quyền” với nhiều nhiệm vụ, gắn với các nội dung, công việc cụ thể. Công tác dân vận chính quyền luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo ra những chuyển biến mới tích cực trong nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước được chuyển tải kịp thời đến nhân dân.  Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội, tạo sự đồng thuận và hài lòng trong nhân dân. Các hoạt động khởi nghiệp, xúc tiến đầu tư, giải toả, đền bù, tái định cư, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

(Quang cảnh Hội nghị)

            Tại hội nghị,  UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thống nhất ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2019 - “Năm dân vận chính quyền” với những 8 nội dung chính : (1)Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; (2)Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan; (3)Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiến tới thực hiện một cửa liên thông hiện đại, nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh; (4) Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; (5)Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; (6) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư; (7) Phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; (8)Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

       

Tác giả: Ngọc Anh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI