Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Lượt xem: 291

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế; ngày 23/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 577/BKHĐT-QLKKT yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Chỉ đạo rà soát các việc thực hiện quy hoạch các Khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn để có các giải pháp phù hợp; Giám sát việc đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp, đảm bảo các Khu công nghiệp được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó lưu ý việc đảm bảo tỷ lệ loại đất theo quy chuẩn đối với Khu công nghiệp. Có biện pháp xử lý đối với các Khu công nghiệp chưa hoàn chỉnh việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt; sử dụng đất không phù hợp hoặc sai so với quy hoạch đã được phê duyệt.

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập Khu công nghiệp theo quy định tại các Nghị định quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực trong từng thời kỳ (Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư trong KCN, KKT để đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng đất của dự án đầu tư, trong đó lưu ý hỗ trợ việc triển khai các dự án quy mô lớn trong Khu công nghiệp, Khu Kinh tế để tạo động lực phát triển cho Khu công nghiệp, Khu Kinh tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và đầu tư xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp, Khu Kinh tế, nhất là nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp. Thực hiện nghiêm túc các quy định về lập thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Giám sát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong Khu công nghiệp, Khu Kinh tế cũng như trong quá trình thu hút đầu tư các ngành nghề phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sịnh các vấn đề vướng mắc, các địa phương trao đổi, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn thực hiện./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI