Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 238

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, quy chế quy định rõ cách thức thực hiện, cơ chế phối hợp, thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết đối với 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư gồm:

1. Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

2. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;

4. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư;

5. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư);

6. Chuyển nhượng dự án đầu tư;

7. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

8. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật;

9. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

10. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

1l. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách Trung ương;

12. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư.

Trên nguyên tắc bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện đầy đủ, chính xác, kịp thời cho tổ chức, cá nhân, không trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị; quy định việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại cơ quan chuyên môn.

Đối với hồ sơ, quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả được quy định chi tiết, chặt chẽ từng mốc thời gian, từng bộ phận, từng đơn vị tham gia vào luồng công việc. Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng yêu các Sở, Ban, ngành nghiêm túc thực hiện các quy định tại Quy chế này; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn Thảo (Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính)

Nguồn tin: Quyết định 3985/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI