Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND tỉnh nghe báo cáo về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai

Lượt xem: 269

Sáng ngày 08/01/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Thu- Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý Kinh Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và các Sở, ngành, địa phương liên quan.


      Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai báo cáo về dự thảo vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai. Theo đó, Ban đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc ủy quyền “Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp theo quyết định ủy quyền của UBND tỉnh cho Ban Quản lý đối với từng Khu công nghiệp”; Về nội dung chủ trì giải quyết các vi phạm trong lĩnh vực môi trường và đất đai: Đề nghị giữ nguyên theo Dự thảo vì Ban Quản lý không có chức năng thanh tra, xử phạt, giải quyết tranh chấp, không thể xử lý trực tiếp đối với các vi phạm về môi trường và đất đai, nên chỉ phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường và đất đai trong Khu kinh tế mở Chu Lai; về các nội dung khác, Ban Quản lý đã tiếp thu và chỉnh sửa trong Dự thảo trình ban hành.

     


        Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu Sở Nội vụ,Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương liên quan để hoàn chỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý KKTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Tác giả: Ngọc Anh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI