Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý đầu tư đối với dự án chăn nuôi lợn quy mô đạt tiêu chí kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 164

Để quản lý tốt hoạt động của các cơ sở chăn nuôi lợn trang trại, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và không gây ô nhiễm môi trường; tại Công văn số 7080/UBND-KTN ngày 04/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung chính sau:

Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án chăn nuôi lợn trang trại trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; trong đó tập trung các nội dung như:

Tham mưu UBND tỉnh Thông báo thỏa thuận nghiên cứu đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng mới các cơ sở chăn nuôi tập trung phải có địa điểm nằm trong quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung của tỉnh hoặc trong các khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hoặc nằm trong quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp của địa phương được UBND cấp huyện phê duyệt.

Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đúng các nội dung cam kết khi triển khai dự án. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y, môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Hướng dẫn thực hiện các quy định về kỹ thuật và quản lý theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học (QCVN 01-14:2010/BNNPTNT ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cấp quốc gia hoặc quốc tế tương đương (VietGAP, GlobalGAP…)…

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, thống kê số lượng các trang trại chăn nuôi lợn đang hoạt động, trong đó có phân loại theo kiểu chuồng nuôi (chuồng kín hoặc chuồng hở), đối tượng nuôi (lợn nái hoặc lợn thịt,…); hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thú y và pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra việc chăn nuôi lợn tập trung của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện định kỳ (06 tháng, cuối năm) hoặc đột xuất tổ chức các đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y; tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường trong chăn nuôi theo quy định. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./.

Tác giả: Kiều Trâm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI