Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 228

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND với những nội dung chính như sau:

Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Quy định) ban hành gồm có 4 chương và 21 điều. Quy định này quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đối tượng áp dụng, bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác khoáng sản thuộc tỉnh Quảng Nam; Các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu: Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải được quản lý, sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả trước mắt và lâu dài; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; ưu tiên cho các dự án thăm dò, khai thác gắn liền với chế biến sâu trên địa bàn tỉnh có áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và cảnh quan thiên nhiên, làm ra sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội cao; hạn chế tối đa và hướng tới chấm dứt việc khai thác khoáng sản để xuất bán dưới dạng nguyên liệu thô hoặc chỉ qua sơ chế.

Theo Quy định được ban hành, UBND tỉnh quy định cụ thể về: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc tỉnh, các địa phương; Đăng ký nhà nước và chế độ báo cáo trong hoạt động khoáng sản; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì , phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND các huyêṇ , thị xã, thành phố phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện quy định này trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tếmở Chu Lai phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan phổ biến và hướng dẫn thực hiện quy định này trên địa bàn tỉnh theo quy định.

UBND các huyêṇ , thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản và Quy định này đến UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn địa phương quản lý; củng cố, hoàn thiện tổ chức và bộ máy có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI