Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Lượt xem: 192

Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cần tập trung thực hiện tốt như:

- Tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước:

Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định; khẩn trương xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuể đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước; nghiêm cấm thu sai quy định của luật thuế và các quy định pháp luật có liên quan;

- Quản lý chi ngân sách Nhà nước: Lập và quyết định dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo thẩm quyền phải bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu của kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 05 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm...; nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán; các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định

- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài…bố trí nguồn trả nợ đầy đủ, đúng hạn;

- Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công: Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công đảm bảo đúng mục điếu, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; Chấp hành nghiêm quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà thầu khi thực hiện các dự án theo hình thức BT, bảo đảm giá trị tài sản thanh toán sát với thị trường, đúng quy định của pháp luật, chống thất thoát tài sản công; thực hiện nghiêm việc đấu giá khi thực hiện giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật....

Tác giả: Nguyễn Thị Lý

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI