Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2018; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018

Lượt xem: 271

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 10/2018

Trong tháng 10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ và chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thông qua; chuẩn bị nội dung các đề án, báo cáo để trình HĐND tỉnh, khóa IX kỳ họp cuối năm 2018 và xây dựng Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh năm 2019; chỉ đạo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký đề án trong chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, đề án chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách những tháng cuối năm 2018; chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, các hồ thủy điện; rà soát, sắp xếp trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Kiểm tra và rà soát hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới tại Nghị quyết số: 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh uỷ theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; công tác quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện trong mùa mưa, đảm bảo an toàn các hồ đập; thực hiện các Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du năm 2018. Kiểm tra tình hình triển khai các dự án du lịch - dịch vụ ven biển Điện Bàn - Hội An, dự án đầu tư công và giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư theo quy định; chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các xã vùng Đông và đất lâm nghiệp; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo các ngành, địa phương bảo trì thường xuyên các công trình đường bộ; kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở; quản lý quy hoạch xây dựng bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng dọc tuyến sông Vu Gia - Thu Bồn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh.

Rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2018 đã đề ra; thực hiện các chính sách đối với người có công cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, đối tượng xã hội, các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg, thực hiện giải ngân và quyết toán theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ nội trú cho học sinh người dân tộc thiểu số; hỗ trợ học sinh trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ theo theo chủ trương của UBND tỉnh tại các Công văn số: 5074/UBND-KGVX ngày 20/9/2017, Công văn số: 188/UBND-KGVX ngày 11/01/2018 và Thông báo số: 234/TB-UBND ngày 12/9/2018; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành liên quan hoàn chỉnh Đề án để trình kỳ họp cuối năm 2018, HĐND tỉnh khóa IX. Tăng cường công tác đào nghề theo hướng hiệu quả, nhất là lao động nông thôn, miền núi; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm vào mùa Đông; tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh năm 2018; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm 2018. Ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025; Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Đánh giá công tác cải cách hành chính, rà soát và đẩy nhanh thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, các chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; có giải pháp khắc phục tình trạng chậm trễ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trên lĩnh vực đất đai, lao động, thương binh và xã hội, y tế; tiếp tục thực hiện việc phân cấp, ủy quyền và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Rà soát và công bố các danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh theo Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Tăng cường công tác Tiếp công dân và đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm các kết luận sau Thanh tra; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không để xảy ra các điểm nóng; chủ động trấn áp các loại tội phạm, nhất là xử lý các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội (đánh bạc, sử dụng trái phép các chất ma túy, tín dụng đen) trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, Thôn, Khối phố; các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương; xây dựng Phương án thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện theo Chỉ thị số: 30-CT/TU ngày 14/9/2018, Chỉ thị số: 31-CT/TU ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy và Công văn số: 175-CV/BCSĐ ngày 23/10/2018 của BCS Đảng UBND tỉnh. Triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ban hành Đề án sáp nhập Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Nam vào Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Nam.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10, 10 THÁNG NĂM 2018

1. Về kinh tế

a) Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 13,7% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ; qua 10 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,5% so cùng kỳ và tăng ở hầu hết các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: sản xuất đồ uống; sản xuất hàng may sẵn; sản phẩm điện tử, máy vi tính; chế biến gỗ và sản phẩm từ tre, nứa . Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ. Trong đó, một số nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao như: chế biến và bảo quản thủy sản; sản xuất hàng may sẵn; cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; sản xuất cấu kiện kim loại; sản xuất xe có động cơ . Chỉ số tồn kho đến thời điểm 31/10/2018 giảm 5% so với tháng trước. Chỉ số sử dụng lao động 10 tháng tăng 2,6% so với cùng kỳ; trong đó, tăng cao ở ngành sản xuất đồ uống (tăng gấp 1,5 lần); sản xuất trang phục (tăng 12%); sản xuất máy móc, thiết bị (tăng 20,5%).

b) Thương mại, dịch vụ

Qua 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh 37.500 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là ngành hàng thương nghiệp chiếm trên 68% tổng mức và tăng 10,5%, hoạt động lưu trú và ăn uống chiếm 24%, tăng 7,8%. Tổng lượt khách đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh 10 tháng hơn 5.784 nghìn lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 3.495 nghìn lượt, tăng 29,8%. Doanh thu du lịch 4.650 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 10.928 tỷ đồng. Mạng lưới và chất lượng cơ sở lưu trú ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 595 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 12.139 phòng đón khách . Hoạt động dịch vụ trong tháng 10 giảm 0,7% so với tháng trước; giảm chủ yếu trong nhóm nghệ thuật, vui chơi, giải trí. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,21% so với tháng trước; bình quân 10 tháng chỉ số giá tăng 4,04% so với cùng kỳ.

c) Sản xuất nông nghiệp

Đến nay, cả tỉnh cơ bản thu hoạch xong cây trồng vụ Hè - Thu; năng suất lúa đạt 49,4 tạ/ha, giảm 0,6 tạ/ha so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2018, sản lượng lúa hơn 462 nghìn tấn, tăng 01 nghìn tấn so với cùng kỳ, năng suất lúa đạt 53,6 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha. Tổng đàn gia súc những tháng gần đây đã phục hồi, đặc biệt là đàn lợn do giá bán tăng . Chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại phát triển tốt. Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá, dịch bệnh được kiểm soát, giá cả ổn định, tổng đàn gia cầm đạt gần 6,2 triệu con, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đang triển khai tích cực; tiến độ tiêm phòng đợt 2 bệnh lở mồm long móng trâu, bò đạt gần 50%, bệnh dịch tả lợn tiêm đạt 40%. Qua 10 tháng, sản lượng khai thác thủy sản 81.700 tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ (tương ứng với 4.520 tấn). Diện tích đã thả nuôi khoảng 8.100 ha, sản lượng thu hoạch đạt 21.200 tấn. Diện tích rừng trồng mới tập trung hơn 12.150 ha, tăng 5,4%, sản lượng gỗ trồng khai thác 912 nghìn m3, tăng 9,2% (tương ứng 76.670 m3) so với cùng kỳ.

2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong tháng tương đối ổn định; đến cuối tháng 10, tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hơn 48.197 tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu năm; tổng dư nợ trên địa bàn hơn 56.697 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm; tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp so với cùng kỳ năm trước .

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 18.810 tỷ đồng, đạt 95,6% dự toán, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 15.120 tỷ đồng, đạt 97,7% dự toán, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Đa số các lĩnh vực thu đều vượt tiến độ và tăng cao so cùng kỳ, một số lĩnh vực đã vượt dự toán như: thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân; thu xuất nhập khẩu hơn 3.690 tỷ đồng, bằng 87,8% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 13.074 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán, tăng hơn 7% so với cùng kỳ.

3. Về đầu tư và xây dựng

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 10 tháng trên 4.113 tỷ đồng, tăng 18,4% so cùng kỳ. Trong đó, khối lượng thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp. Đến ngày 15/10/2018, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 58% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và khác giải ngân 62%, nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu giải ngân 56%, chương trình mục tiêu quốc gia 59%. Đối với nguồn vốn Trái phiếu chính phủ cho lĩnh vực giao thông thì các dự án do Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư chậm giải ngân chiếm hơn 85,6% tổng vốn . Chỉ đạo kiểm soát nợ công và đôn đốc thu hồi nguồn vốn nợ tạm ứng từ năm 2010 trở về trước. Đến hết quý III/2018, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh 1.802,4 tỷ đồng, tăng 20,7 tỷ đồng so với quý II/2018; trong đó khối ngành giảm 118,6 tỷ đồng, khối huyện tăng 139,3 tỷ đồng. Các chủ đầu tư đang tập trung xử lý nợ, đặc biệt các khoản nợ phát sinh trước ngày 31/12/2014. Qua 10 tháng, đã thành lập mới 1.124 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 9.482 tỷ đồng, tăng 108 doanh nghiệp so với cùng kỳ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 346 doanh nghiệp, giải thể 2.261 doanh nghiệp. Đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 25 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 300,8 triệu USD, tăng 09 dự án so với cùng kỳ; nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh lên 168 dự án. Cấp phép 59 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 5.797 tỷ đồng.

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Các hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi, chủ yếu là hoạt động kỷ niệm các ngày thành lập ngành như: chương trình gặp mặt giao lưu giữa các doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân; 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ; hoạt động “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An - 2018” diễn ra từ ngày 12-13/10/2018. Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng được duy trì. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Trong tháng 10, đã xác nhận, thực hiện chế độ, điều chỉnh trợ cấp cho 1.336 trường hợp; thẩm định, chuyển hồ sơ, trả lời đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công 129 trường hợp. Tiếp tục vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh năm 2018, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách, nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng. Qua 10 tháng, đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 23.746 lao động; trong đó, tuyển mới tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 14.746 và khoảng 9.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, tại các doanh nghiệp, làng nghề. Riêng số lao động được đào tạo học nghề theo cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là 1.122 người.

Tình hình dịch bệnh có xu hướng gia tăng, trong tháng 10 toàn tỉnh phát hiện 147 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng; 554 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; gần 1.000 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, quai bị, thủy đậu và các loại bệnh khác. Qua 10 tháng, toàn tỉnh có 747 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 1.428 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; gần 9.000 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy, quai bị, viêm gan virút, thủy đậu và các loại bệnh khác. Tất cả các trường hợp mắc bệnh được chữa trị kịp thời, chỉ 01 trường hợp mắc bệnh bạch cầu bị tử vong ở Nam Trà My.

5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Trong tháng 10 đã tiếp 57 vụ việc với 60 lượt, giảm 12 vụ việc so cùng kỳ; tiếp nhận 91 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; mặc dù đơn có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng chủ yếu tập trung đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp; hạn chế đơn thư vượt cấp và không phát sinh điểm nóng. Qua giải quyết đơn thư các cấp, các ngành đã chú trọng tổ chức tốt công tác đối thoại nên công dân đã rút đơn đáng kể; bên cạnh đó, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định; chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ và các sự kiện lớn của tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, điều tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/10/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 150 người, bị thương 109 người. So với cùng kỳ, giảm 01 vụ, giảm 24 người bị thương nhưng tăng 31 người chết. Tai nạn đường sắt xảy ra 07 vụ, làm chết 06 người, bị thương 01 người; tăng 05 vụ và 04 người chết so với cùng kỳ.

6. Đánh giá chung

a) Nhìn chung: tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2018 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp và khả năng tiêu thụ sản phẩm của một số ngành chủ lực tăng so với cùng kỳ. Sản xuất vụ Hè - Thu đạt kế hoạch đề ra, chăn nuôi phát triển khá, dịch bệnh được kiểm soát. Thương mại, du lịch tăng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách vượt tiến độ và gần đạt dự toán giao. Khả năng huy động vốn, tín dụng tăng trưởng tốt. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được đẩy mạnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Công tác cải cách hành chính, đối ngoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được đảm bảo.

b) Một số tồn tại, hạn chế: công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ xây dựng và giải ngân hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg còn chậm. Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng cao so với cùng kỳ. Việc xử lý rác thải, vận chuyển và khai thác lâm, khoáng sản trái phép còn diễn biến phức tạp. Tình trạng khai thác cát, sạn trái phép, ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất vẫn còn xảy ra. Tình hình an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông 10 tháng giảm số vụ và số người bị thương nhưng tăng số người chết so với cùng kỳ, tai nạn đường sắt tăng. Việc kiện toàn, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, Thôn, Khối phố, các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương còn chậm so với yêu cầu; xây dựng đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp chậm. Công tác theo dõi, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao của các Sở, ngành, địa phương chưa đảm bảo tiến độ (đến 30/10/2018 vẫn còn 130 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành)...

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 02 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Để phấn đấu đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; trong 02 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát và quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Nghị quyết số: 12-NQ/TU ngày 01/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số: 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Quyết định số: 131/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2018; ngoài nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) để có giải pháp khắc phục các chỉ tiêu đạt thấp nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng phát triển ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành khác, tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho; chú trọng phát triển khởi sự, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đánh giá, đề ra các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện trong năm 2019. Tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2019 sắp đến. Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2019-2020 theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Các ngành và địa phương liên quan chủ động làm việc hoặc tham mưu UBND tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các Đồ án: quy hoạch điều chỉnh Khu kinh tế mở Chu Lai; quy hoạch cảng biển Chu Lai tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 - định hướng đến năm 2030; quy hoạch chi tiết một số hạng mục tại cảng hàng không Chu Lai; Đề án công nhận đô thị Núi Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; làm việc với Bộ Xây dựng, Chính phủ để đề nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý quy hoạch xây dựng Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc về cho tỉnh.

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 theo Công văn số: 6022/UBND-KTTH ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát và kiên quyết điều chuyển nguồn vốn đối với các công trình không đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, đảm bảo cân đối ngân sách những tháng cuối năm. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu; thực hiện thanh toán, quyết toán các dự án theo đúng quy định, đúng thời gian; xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài; thực hiện nghiêm các kết luận kiểm toán Nhà nước, kết luận và Quyết định xử lý sau thanh tra và chế độ báo cáo theo đúng quy định.

3. Tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương, phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phương án sơ tán dân; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, kịp thời triển khai các giải pháp, phương án chủ động phòng, chống lụt bão; khẩn trương rà soát, kiểm tra những khu dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất để bố trí, sắp xếp, di dời dân cư về nơi ổn định, an toàn trước mùa mưa lũ 2018 theo Quyết định số: 3166/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh; tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước theo Chỉ thị số: 10/CT-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh. Tổ chức tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2019, trong đó chú ý triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ Đông - Xuân 2018-2019. Tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; xây dựng, tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, hoàn chỉnh hồ sơ xét công nhận và công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” năm 2018 theo kế hoạch, rà soát lại các xã bị rớt các tiêu chí nông thôn mới và có giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018. Tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số: 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai thực hiện các giải pháp cấp nước sạch cho nhân dân, nhất là cấp nước cho vùng Đông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản; công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp, trong đó lưu ý đến vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2020-2025, tiếp tục thực hiện công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm vùng Đông. Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết nhanh các thủ tục để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án liên quan đến đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng, thủ tục hải quan…

4. Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2018-2019 theo Chỉ thị số: 09/CT-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát và thực hiện hỗ trợ nội trú cho học sinh người dân tộc thiểu số; hỗ trợ học sinh trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống các loại dịch bệnh thường tái phát vào mùa Đông; đặc biệt là chủ động kiểm soát, thực hiện tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng; tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số: 393-TB/TU ngày 18/10/2018. Chú trọng công tác đào tạo nghề theo hướng hiệu quả; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đến công tác đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn, miền núi. Tiếp tục quan tâm, giải quyết những vướng mắc về chính sách đối với người có công cách mạng, người bị nhiễm chất độc da cam, người nghèo và các đối tượng xã hội.

Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2018 đã đề ra và rà soát, công bố hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo thời gian đúng quy định. Hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công cách mạng theo Nghị quyết số: 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ, Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lập thủ tục giải ngân, thanh, quyết toán theo quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2019 đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm; trong đó, cần tập trung chăm lo tốt cho các đối tượng người nghèo, các đối tượng xã hội, người có công cách mạng...;

Triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa Thế giới (04/12/1999-01/12/2019) gắn với Lễ kỷ niệm 10 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển Thế giới (26/5/2009-26/5/2019) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số: 5953/KH-UBND ngày 19/10/2018.

5. Thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng, chống và xử lý nghiêm các loại tội phạm, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết Nguyên đán năm 2019; xây dựng kế hoạch và chủ động trấn áp các loại tội phạm, nhất là xử lý các tụ điểm phức tạp về các tệ nạn xã hội (đánh bạc, mua bán sử dụng trái phép các chất ma túy, tín dụng đen) trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tổng kết công tác quân sự địa phương, quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết công tác giao nhận quân năm 2018, triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2019. Tăng cường công tác tiếp công dân; tập trung đối thoại và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tổng kết các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2018, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và các tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tập trung kiểm tra các bến đò ngang, phương tiện đường thủy nội địa, đường sắt, cầu treo dân sinh trên địa bàn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

6. Tiếp tục triển khai Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo hiệu quả, thiết thực; xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế và tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục năm 2018, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018 theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, công bằng; xây dựng và ban hành kế hoạch thi tuyển công chức. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, Thôn, Khối phố; các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương; xây dựng Phương án thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cấp huyện theo Chỉ thị số: 30-CT/TU ngày 14/9/2018, Chỉ thị số: 31-CT/TU ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy và Công văn số: 175-CV/BCSĐ ngày 23/10/2018 của BCS Đảng UBND tỉnh; trong đó, tập trung triển khai Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh; Đề án sắp xếp, kiện toàn các Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số: 393-TB/TU ngày 18/10/2018, Công văn số: 1583-CV/TU ngày 24/9/2018.

Tiếp tục rà soát và có giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX) năm 2018. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; các đơn vị, địa phương chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính phải có văn bản xin lỗi các tổ chức, công dân và báo cáo UBND tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện việc phân cấp cấp, ủy quyền; tập trung nâng số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (4 trong 1) theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số: 393-TB/TU ngày 18/10/2018. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

7. Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, đề án trình kỳ họp cuối năm 2018, HĐND tỉnh khóa IX (đầu tháng 12/2018) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số: 6255/UBND - TH ngày 31/10/2018; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (cuối tháng 11/2018) đảm bảo nội dung, yêu cầu và thời gian quy định. Hoàn thành việc trình thông qua các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình công tác và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của UBND tỉnh . Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 theo Công văn số: 5955/UBND-TH ngày 19/10/2018; nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo Thông báo số: 408/TB-UBND ngày 24/10/2018; đăng ký Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh năm 2019 theo Công văn số: 6046/UBND-TH ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh. Chuẩn bị tốt công tác giao kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị, địa phương sau khi HĐND tỉnh thông qua và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2019.


Nguyễn Văn Viên (TH)

Tác giả: Nguyễn Văn Viên

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI