Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác tiếp công dân và đối thoại trong giải quyết khiếu nại

Lượt xem: 261

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng các buổi đối thoại và hạn chế thấp nhất việc công dân tiếp tục khiếu kiện vụ án hành chính tại Tòa án trong thời gian đến; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5774/UBND-TD ngày 11/10/2018 chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

         Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 26/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, xác định công tác tiếp công dân, công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, sâu sát, hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và văn bản hướng dẫn thi hành.

        Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định, thông báo công khai lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng; cử cán bộ lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên theo quy định của pháp luật. Phân loại và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo nội dung, đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định, không để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

        Tiến hành rà soát, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; cũng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò tư vấn, tham mưu, đề xuất của Ban Tiếp công dân, Hội đồng tư vấn trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dự luận xã hội quan tâm.

        Khi phát sinh những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời theo đúng quy định, không để tạo thành điểm nóng. Những trường hợp tụ tập đông người, khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên Tỉnh, Trung ương thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp vận động, thuyết phục bằng mọi biện pháp để đưa công dân của địa phương mình về và tập trung giải quyết.

Nguyễn Văn Viên (TH)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI