Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn.

Lượt xem: 274

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4470/BGDĐT-CSVC ngày 28/9/2018 gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục, trên cơ sở đó xác định nội dung ưu tiên, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng điều kiện tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông;

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sịnh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định;

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án tại địa phương nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học…

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì phối hợp với các Bộ, ban ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra, đánh giá kết quả triển khai công tác cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các địa phương trong năm học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Cơ sở vật chất) để phối hợp, giải quyết./.

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hiền

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Văn Anh Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại: 0903589323
Email: vananhtuanqn@gmail.com
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Trưởng Ban điều hành: ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Design by QTI